Jak pracuje się w policji?

kom5

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach kampanii społecznej pn. „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo” odbył się Dzień Otwarty. Odwiedzający mogli przyjrzeć się bliżej pracy policjantów.

Wczoraj w ostrowieckiej komendzie rozpoczęto kampanię społeczną pod hasłem „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”.  W ramach kampanii odbył się Dzień Otwarty. Dzieci i młodzież z ostrowieckich szkół zapoznali się ze specyfiką służby policjantów różnych pionów w tym: wydziału prewencji i ruchu drogowego. Technik   kryminalistyki pokazał specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Przewodnicy policyjnych psów służbowych  prezentowali pokazy tresury swoich podopiecznych, zaś policjanci z wydziału ruchu drogowego zaznajomili odwiedzających ze specjalistycznym radiowozem – ambulansem pogotowia ruchu drogowego oraz zapoznali uczestników ze specyfiką swojej pracy. Goście mieli możliwość skorzystania z materiałów profilaktycznych i edukacyjnych wystawionych na stoisku informacyjnym. Funkcjonariusz Zespołu Kadr i Szkolenia zapoznał młodzież z procedurą rekrutacji do służby w Policji, co największym zainteresowaniem cieszyło się wśród uczniów z Niepublicznego Technikum ZDZ z innowacją mundurową. Ze wszystkimi grupami dzieci i młodzieży spotkał się osobiście Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Krzysztof Panaszewski, który chętnie odpowiadał na pytania dotyczące policyjnej służby. Policjanci w celu uświadomienia uczestnikom jak ważne jest dla wszystkich podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, omawiali Krajową Mapę  Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Każdy mógł  sprawdzić  ich działanie w sposób praktyczny. 

Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” będzie trwała przez trzy miesiące. W jej ramach  m.in. przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs literacki na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzki konkurs dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji, uruchomiony zostanie projekt Wirtualnie- Realnie, przeprowadzone będą debaty pt. „Reaguję- nie kabluję” oraz zorganizowana ogólnopolska konferencja nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”. Wszystko to w celu przybliżenia społeczeństwu m.in. roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka.kom1 kom2kom3 kom4kom6kom7 kom8kom10 kom11kom12 kom13kom14 kom15czolokom16kom17kom18 kom19kom20ok kom21kom22 kom23kom24 kom25komczolo

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerem kampanii jest Biuro Komunikacji Społecznej i Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939.

Polecamy również