Terapeuta -profesja na czasie

terapeuta

Świetne wyniki egzaminu zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej.

Z satysfakcją informujemy, że osiągnęliśmy wysoki poziom zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy.

Terapeuta zajęciowy to jeden z dostępnych kierunków w Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych.

Pełni istotną rolę jako członek zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba rehabilitacji i leczenia w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym kierunek ten jest właśnie dla Ciebie.

Po ukończeniu tego kierunku nasi absolwenci bez problemu znaleźli pracę w:

  • zakładach opiekuńczo – leczniczych;

  • warsztatach terapii zajęciowej;

  • zakładach pomocy społecznej;absolwentka

  • w oddziałach szpitalnych.

Serdeczne gratulujemy i czekamy na kolejne roczniki.

Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Sienkiewicza 67A

www.cez.edu.pl

Tel. 41 263 05 31

Polecamy również