Jak pomóc dzieciom z autyzmem?

autyzm wsbip

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w aspekcie diagnostycznym, terapeutycznym i edukacyjnym” to tytuł seminarium naukowego, które odbyło się dzisiaj w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, studenci oraz rodzice dzieci dotkniętych autyzmem.

Gości przywitała Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i PrzedsiDSC04293DSC04298DSC04296DSC04294DSC04300DSC04302 DSC04301ębiorczości dr Izabela Zaborowska, która podkreśliła niezwykle ważną rolę współpracy nauczycieli i rodziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci autystycznych. Prelegenci omówili między innymi kwestię edukacji dzieci z autyzmem na etapie szkolnym i przedszkolnym.

– Dzisiejsze seminarium skierowane jest do nauczycieli i rodziców, którzy w swoim życiu spotykają się z dziećmi autystycznymi – mówi dr Grażyna Kałamaga, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauki o Zdrowiu WSBiP. – Kiedyś dzieci autystyczne nie miały zbyt wielu szans na rozwój. Obecnie wiadomo, że tym dzieciom można pomóc i trzeba im pomagać. Sympozjum pokazuje jak to robić. Dzisiejsi prelegenci to wybitni fachowcy w dziedzinie kształcenia dzieci. Zamierzamy w naszej uczelni uruchomić studia podyplomowe „Spektrum autyzmu- diagnoza, terapia, edukacja”. Serdecznie zapraszamy nauczycieli do skorzystania z tej oferty. Studia podyplomowe rozpoczynamy już w maju. Doświadczona kadra gwarantuje wysoki poziom nauczania.

DSC04289DSC04290DSC04291DSC04292– Wypracowaliśmy własne metody nauczania, które stosujemy podczas nauki i wychowania dzieci – mówi Beata Krauze- Składanowska, p.o. dyrektora Publicznego Przedszkola nr 12. – Do naszej palcówki uczęszcza dziewięcioro dzieci autystycznych. Jest to przedszkole integracyjne. Dzieci zdrowe wspólnie ze swoimi rówieśnikami dotkniętymi autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi uczą i bawią się razem. Dwutorowość edukacji jest niezwykle ważna. Oprócz pracy grupowej stosujemy także indywidualne terapie i realizujemy indywidualny program nauczania.

Polecamy również