Cech w trosce o gospodarkę

walmne cech

Wczoraj w siedzibie ostrowieckiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu podczas którego podjęto uchwały dotyczące działalności Zarządu za 2016 r. oraz dyskutowano nad bieżącymi problemami rzemieślników i przedsiębiorców, prowadzących swoja działalność na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Po uzyskaniu absolutorium przez Zarząd i Komisję Rewizyjną za 2016 r., przyjęciu sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za poprzedni rok, Starszy Cechu, Marcin Jabłoński nakreślił kierunki działania Cechu w roku bieżącym.

Poinformował, że za priorytetowy cel w br. uznaje dokończenie remontu pomieszczeń w budynku Cechu. Za bardzo ważną uznał kontynuację współpracy z lokalnym samorządem terytorialnym, Starostwem Ostrowieckim, Gminą Ostrowiec Św. oraz Gminami Powiatu Ostrowieckiego. Ważną sprawą pozostaje pomoc dla młodych członków Cechu rozpoczynających działalność gospodarczą – widzimy tu dalszą współpracę z Powiatowym Biurem Pracy. Poinformował o szeroko zakrojonych działaniach w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia młodocianych pracowników, odbywających praktyczną naukę zawodu. Wymienił w tym miejscu plan przeprowadzenia tematycznych szkoleń i staży, utworzenie klas zawodowych o profilu szwalniczym i mechanicznym, odbytej w Ostrowcu Św. konferencji tematycznej, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. Starszy Cechu poinformował także o najbliższych spotkaniach z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego oraz Państwową Inspekcją Pracy dla członków Cechu w zakresie bieżących zagadnień podatkowych dla przedsiębiorców oraz spraw pracowniczych. Istotną sprawą będzie też program dedykowany grupowych kart zakupowych dla członków Cechu, który jest w trakcie wdrażania.

Zapewnił również o podejmowaniu działań zmierzających do kontynuowania współpracy z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, jak też organizowania spotkań integracyjnych środowiska gospodarczego naszego powiatu.

Na zakończenie obrad głos zabrał dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Piotr Prędota, który podziękował Starszemu Cechu za zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Cechu, przedstawił najważniejsze kierunki bieżących działań Izby, m. in. szkolnictwo zawodowe, porozumienie z Kuratorium Oświaty w Kielcach w tym zakresie, poinformował o możliwości skorzystania przedsiębiorców ze szkoleń i audytów tematycznych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz współpracy z BZ WBK w zakresie sukcesji w firmach, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Polecamy również