Absolutorium dla Prezydenta

absolutorium dla prezydenta

18 głosów za i 4 wstrzymujące się. To wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Radni udzieli prezydentowi absolutorium i zatwierdzili sprawozdanie za wykonanie budżetu gminy za 2016 rok.

Przed głosowaniem prezydent przypomniał radnym o tym, że rok 2016 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie ponad 20 milionów złotych.

– To był dobry rok dla naszego miasta – mówi prezydent Jarosław Górczyński.- Ostrowiec już dawno nie był w tak dobrej kondycji. Dzięki temu możemy spełnić marzenia mieszkańców czyli reaktywować odkryte baseny na „Rawszczyźnie”. Kolejna inwestycja jaką będziemy realizować to zadaszenia amfiteatru. Nasze miasto staje się coraz bardziej zasobne, a potwierdzeniem tego jest budżet. Chciałbym podziękować wszystkim przedsiębiorcom, którzy inwestują w Ostrowcu i tworzą miejsca pracy. Dzięki naszej wspólnej pracy nie podnieśliśmy podatków od nieruchomości. To zasługa także Państwa radnych. Obniżyliśmy podatki od środków transportowych. Świadczy to o tym, że wspólnie możemy mądrze gospodarować budżetem miasta. Stawiamy na jakość pracy w urzędzie miasta i jednostkach podległych gminie. Pozyskujemy środki unijne na inwestycje w mieście. Jesteśmy liderem w województwie pod tym względem. Obecnie posiadamy ponad 50 hektarów terenów inwestycyjnych, których brakowało w Ostrowcu. Działki są już porządkowane. Część terenów zostanie przyłączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na bieżąco prowadzone są inwestycje drogowe. Wiele obiektów oświatowych zostało wyremontowanych. Powstaje coraz więcej terenów rekreacyjnych w tym skwerów. Rok 2016 to był rok przygotowania dużych projektów w tym przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa w głównej mierze dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Nie zapomniany o tradycji. Część „Starego Zakładu” znowu żyje. Firma „WOST” zatrudnia ponad 300 osób. W końcu zniknęła rudera po byłym „Gambo”, a na tym terenie trwa obecnie budowa dwóch bloków mieszkalnych. Po raz trzeci realizowany jest Budżet Obywatelski. Program „Osiedle od nowa” sprawdza się. 2016 rok to także pozytywne zmiany w ostrowieckiej oświacie. Stawiamy także na profilaktykę zdrowotną. Coraz więcej dzieje się w dziedzinie kultury i rozrywki. Koncerty i występy artystyczne przyciągają rzesze mieszkańców.

Radny Mariusz Łata podkreślił pomoc gminy Ostrowiec dla sportu i oświaty.

Stosunkiem głosów 18 „za” i 4 ”wstrzymujące” się radni udzieli prezydentowi absolutorium podczas dzisiejszej sesji rady miasta.

– Nasze miasto rozwija się i to jest fakt – mówi przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Irena Renduda- Dudek.- Serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi sukcesów i determinacji w dążeniu do realizacji postawionych celów. Najważniejsza ocena Pańskiej pracy to reakcja mieszkańców, którzy uwierzyli, że dobry gospodarz może miasto Ostrowiec zmienić na lepsze. Dziękuję także wszystkim spółkom miejskim i zakładom budżetowym za dobrą pracę. Nasze miasto sprzyja swoim mieszkańcom. Gratuluję i dziękuję. Życzę, aby ten rok i kolejne lata były jeszcze lepsze dla naszego miasta.DSC06381DSC06362DSC06389DSC06365DSC06379DSC06368DSC06396DSC06407DSC06409DSC06363DSC06403DSC06369DSC06372DSC06397DSC06394DSC06398DSC06390DSC06384DSC06386

Gratulacje dla prezydenta Jarosława Górczyńskiego złożyli także obecni na sesji rady miasta przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna.

Polecamy również