Za stadionem palił się las

Strażacy otrzymali informację o pożarze lasu na wschód od ulicy Zamkowej za stadionem sportowym w Ćmielowie. Na miejsce zdarzenia wysłano trzy zastępy strażaków.

Dowódca po dojeździe na miejsce i ocenie sytuacji poprosił o dodatkowe siły i środki oraz pompę dużej wydajności, a także kontener wężowy w celu zbudowania magistrali wodnej. W trakcie prowadzenia działań gaśniczych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św. wpłynęła informacja o kolejnym miejscu pożaru w lesie w odległości około 1 km od pierwszego. Na miejsce zadysponowano dwa plutony Kompanii Gaśniczej WOO „Północ”. Ze względu na znaczne rozmiary pożaru po zachodniej stronie ul. Zamkowej KDR podjął decyzję o przeformowaniu sił i środków co okazało się trafna decyzją. Podczas ćwiczeń użyto drona z KW PSP Kielce w celu dokładnego oszacowania wielkości pożaru oraz prognozowania jego rozwoju w zależności od warunków atmosferycznych.

Podczas założonych scenariuszy strażacy mogli przećwiczyć działania operacyjne w związku z pożarem obszarów leśnych. Tu położono szczególny nacisk na koordynację sił i środków celem zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia wodnego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w warunkach leśnych, gdzie faktyczne zapotrzebowanie na wodę do gaszenia okazuje się bardzo wysokie. Przećwiczono i sprawdzono w praktyce skuteczność dostarczania wody przez przepompowywanie, przetłaczanie, a także dowożenie. W ćwiczeniach brało udział 10 zastępów w tym 30 strażaków.

Całość zmagań zakończyła się w godzinach wieczornych podsumowaniem. Ćwiczenia przebiegły sprawnie.

Fot. PSP Ostrowieclas1 las2las3 las4las5 las6

Polecamy również