Odnawiany Św. Florian

Właśnie trwa renowacja figury Św. Floriana, stojącej naprzeciwko Urzędu Miasta na parkingu przy ulicy Głogowskiego. Nadgryziony zębem czasu obiekt, zyska nowy wygląd. Prowadzona renowacja zakłada między innymi czyszczenie pomnika z zacieków, mchów i porostów, usunięcie starych spoin, uzupełnienie ubytków, impregnację oraz przywrócenie wyrazistości nieczytelnym napisom.

Kamienna figura patrona strażaków, stojąca przy ulicy Głogowskiego była niegdyś jedną z atrakcji turystycznych Ostrowca Świętokrzyskiego. Obiekt sztuki sakralnej został ufundowany w 1776 roku przez Franciszka i Reginę Szymańskich i ustawiony na placyku, na którym w XVIII wieku mieściła się miejska szopa na sprzęt strażacki. Jednakże stojąca obecnie w tym miejscu rzeźba to XX – wieczna kopia, która w 1997 roku zastąpiła oryginał. Rzeźbiarz Tadeusz Karasiński, który na zlecenie Urzędu Miasta Ostrowca restaurował figurę, w miejsce odnowionego obiektu umieścił wykonaną przez siebie piaskowcową kopię.  Oryginał rzeźby został wówczas przeniesiony do nowo wybudowanego kościoła parafialnego Miłosierdzia Bożego przy ul. Polnej, gdzie znajduje się do  dzisiaj.

– Konserwacja rzeźby podyktowana była niezadowalającym stanem technicznym i estetycznym. Powstałe w sposób naturalny liczne spękania i zacieki konserwowane były dotychczas przez pracowników Zakładu Usług Miejskich, jednak silnie postępująca degradacja pomnika wymagała przeprowadzenia gruntownego remontu – poinformował prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Stojące na powietrzu kamienne rzeźby i pomniki narażone są najczęściej na zniszczenia związane z upływem czasu, warunkami atmosferycznymi, ale też bywają takie sytuacje, że są niszczone przez wandali. Warto pamiętać, że każdy z takich obiektów ma swoją historię, wpisał się w pejzaż Ostrowca Świętokrzyskiego i zakorzenił jako jeden z symboli naszego miasta. Dlatego obecna renowacja to nie jedyne działanie mające na celu poprawę estetyki ostrowieckich monumentów.

Kolejne 27 000 złotych przeznaczone zostanie już wkrótce na renowację pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim, dwóch kamiennych lwów przed głównym wejściem do budynku USC, sześciu figur kamiennych w ogrodzeniu oraz fontanny zlokalizowanej na placu centralnym przed głównym wejściem do budynku USC.

Konserwację figury Św. Floriana prowadzi wyłoniona w drodze zamówienia publicznego firma „KOTART” Piotr Kot Kamieniarstwo Artystyczne i Budowlane z Ostrowca Świętokrzyskiego. Termin zakończenia prac zaplanowano na 11 sierpnia. 

Polecamy również