Powołany Zespół Kryzysowy

powolany zespol kryzysowy

W wyniku załamania pogody i gwałtownych burz z wyładowaniami atmosferycznymi jakie przeszły nad Ostrowcem Świętokrzyskim w nocy z 20/21 sierpnia 2017 roku, uszkodzona została infrastruktura krytyczna (sieć urządzeń energetycznych) zasilająca system Miejskich Wodociągów i Kanalizacji….”. To przykładowa hipotetyczna sytuacja, która nie wydarzyła się w naszym mieście, a dotyczyła przeprowadzonych w dniu dzisiejszym miejskich ćwiczeń pod nazwą „Akwedukt 2017”.

W ramach ćwiczeń Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwołał Miejski Zespół Kryzysowy, który przećwiczył całe przykładowe zdarzenie. W skład Zespołu weszli Łukasz Witkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zastępca Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Zdzisław Foremniak – Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Andrzej Kaniewski – Komendant Straży Miejskiej, Jerzy Mróz – Członek Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jacek Budzeń i Stefan Suska – Zarządzanie Kryzysowe Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec – Wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o., Bartosz Pastuszka – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z. o.o., Łukasz Dybiec – Dyrektor Zakładu Usług Miejskich, Marek Zugaj – Przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A.- Rejon Energetyczny Ostrowiec Świętokrzyski.

Na początku spotkania prezydent przywołał sytuacje kryzysowe jakie miały miejsce w naszym w kraju, gdzie różne zjawiska atmosferyczne pokazały, że należy się przygotowywać na różne scenariusze. Stąd zapadła decyzja aby w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim przygotować się na ewentualną okoliczność lokalnego zagrożenia i podjęto decyzję o przeprowadzeniu ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

– Przypomnę co zdarzyło się w naszym kraju na pomorzu gdzie miejscowość Rytel jest już od kilkunastu dni odcięta od świata i ludzie nie mają prądu, co powoduje olbrzymie perturbacje dla życia tej lokalnej społeczności” – powiedział prezydent Jarosław Górczyński. – „Stąd aby się zabezpieczyć dzisiaj zostają przeprowadzone ćwiczenia dotyczące takiej symulacji, co by się zadziało w przypadku braku energii elektrycznej i jaki to miałoby wpływ na dostawę wody dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” – dodał Prezydent.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe to umiejętne wykorzystanie zasobów ludzkich, procedur i posiadanych technologii jakie są w dyspozycji danej jednostki.

– W czasie, gdy jesteśmy narażeni na zagrożenia ważnym elementem jest przygotowanie służb oraz ludności do postępowania w razie wystąpienia realnego zagrożenia. Najlepszym miernikiem sprawdzenia prawidłowości służb są ćwiczenia. Przeprowadzenie ćwiczeń na terenie naszego miasta ma bardzo ważny aspekt, a mianowicie sprawdzenie podejmowanych decyzji w konkretnych sytuacjach. Przeprowadzanie ćwiczeń a tym samym zapoznanie się z procedurami jak i zasobami umożliwia w razie potrzeby podejmowanie trafnych decyzji – powiedział Prezydent

Dzisiejsze symulacje, które zostały przeprowadzone to zagrożenie braku dostaw wody dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spowodowane awarią systemu dostarczania wody.

W ramach przeprowadzonego zadania, osoby wchodzące w skład miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego po zapoznaniu się z hipotetyczną sytuacją udali się na miejsce zdarzenia celem koordynacji dalszych działań w terenie.

Niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadań mających na celu likwidację zagrożenia braku dostaw wody dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym celu uruchomiono stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 250 kVA, umożliwiający awaryjne zasilanie Pompowni Wody na Ujęciu Wody w Kątach Denkowskich, dzięki któremu możliwe było zasilanie w wodę miejskiej sieci wodociągowej oraz przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 80 kVA, umożliwiający zasilanie studni głębinowej Nr 18, z której woda dostarczana jest do Pompowni.

Równocześnie przystąpiono do usuwania skutków awarii w celu szybkiego przywrócenia stanu pierwotnego, umożliwiającego powrót do zasilania Ujęcia Wody w Kątach Denkowskich dwoma liniami kablowymi o mocy 15 kV, w które jest ono wyposażone.

Po zakończeniu akcji przejechanK1 K2K3 K4K5 K8K9 K10K11 K12K14 K15K16 K17K18o na ulicę Żeromskiego gdzie podłączono agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków.

Przeprowadzone ćwiczenie stworzyło możliwość praktycznego sprawdzenia obowiązujących procedur przewidzianych do realizacji w sytuacji kryzysowej oraz czasów realizacji podmiotów zaangażowanych w realizację zadania jak i przygotowanie pracowników poszczególnych jednostek, w tym przypadku pracowników Urzędu Miejskiego, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiej Energetyki Cieplnej, Straży Miejskiej, Zakładu Energetycznego oraz Zakładu Usług Miejskich.

Organizowane tego rodzaju ćwiczenia i szkolenia przyczyniają się do współpracy podmiotów uczestniczących podczas wystąpienia zagrożenia, a tym samym skoordynowania ich działań.

Polecamy również