Forum Gospodarcze Polonii Świata

W dniach 4 – 5 września br. Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w Forum Gospodarczym Polonii Świata, którego gospodarzem był Tarnów.

Forum stało się miejscem spotkań przedstawicieli polonijnych przedsiębiorców, izb gospodarczych, handlowych, związków i stowarzyszeń działających oraz zarejestrowanych na stałe poza granicami Kraju, z polskim biznesem, organizacjami, instytucjami, administracją rządową oraz samorządową.

Podczas Forum zaprezentowano również Ostrowiec Świętokrzyski, a w szczególności najważniejsze dla inwestora dane dotyczące jego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego. Mocne strony ostrowieckiej gospodarki, jej atrakcyjność dla inwestorów oraz strategiczne sektory. Podczas prelekcji uczestnicy zapoznani zostali również z preferencyjnymi warunkami oraz pomocą publiczną oferowaną przez gminę.

Dwudniowe Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie, stało się strefą przedsiębiorczości, dialogu, debat oraz internacjonalizacji i integracji środowiska biznesu gdzie spotkały się polonijne organizacje biznesowe z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów byłego bloku WNP.

Liczne spotkania, B2B, panele dyskusyjne oraz imprezy integracyjne sprzyjały w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów.

W Forum uczestniczyli też autorytety z dziedziny ekonomii, handlu międzynarodowego oraz promocji. Wśród zaproszonych obecni byli również politycy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami gospodarczymi, bądź biorą udział w pracach legislacyjnych związanych z ustanowieniem aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także odpowiedzialnych za promocję i wizerunek Polski w Świecie.

Polecamy również