Znaki pamięci-cmentarze ostrowieckie

znaki pamieci

znaki pamieci2 znaki pamieci1Kilkadziesiąt osób z Ostrowca Św. i okolic wzięło udział w sesji popularnonaukowej pt. „Znaki pamięci – cmentarze ostrowieckie” zorganizowanej przez ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana. Wydarzenie wpisało się w tegoroczną odsłonę Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegających w Polsce pod wspólnym hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

W gronie przybyłych na sesję byli: Krzysztof Kowalski – naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM reprezentujący Prezydenta Miasta Ostrowca Św., Artur Głąb – reprezentujący senatora RP Jarosława Rusieckiego, Antoni Maciejko – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Ostrowieckiego, Bogusław Jurys – wiceprzewodniczący Rady Gminy Bodzechów z małżonką Krystyną, Barbara Bakalarz-Kowalska – dyrektor biblioteki WSBiP, Aneta Pierścińska-Maruszewska – dyrektor CKU i prezes OTN, Marek Wójcicki – kustosz MH-A, a zarazem członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Marek Lis z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filia w Opatowie, Małgorzata Kowalska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, Henryk Sobieraj z Towarzystwa Przyjaciół Denkowa, Janusz Wojciech Kotasiak – wieloletni dyrektor ostrowieckiego muzeum, słuchacze UTW, członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, ostrowieccy regionaliści zrzeszeni w obu ostrowieckich oddziałach PTTK, mieszkańcy Ostrowca Św. i sąsiednich miejscowości, przedstawiciele lokalnych mediów.

Program sesji był bogaty. Obejmował część wykładową, na którą złożyły się wystąpienia przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego: archeologa Artura Jedynaka, historyka Moniki M. Bryły Mazurkiewicz, historyka sztuki Wojciecha Mazana i historyka Waldemara R. Broćka. Poświęcone one były przedchrześcijańskim miejscom pochówków w rejonie Ostrowca, wartościom historycznym i artystycznym ostrowieckich cmentarzy katolickich, ostrowieckiemu kirkutowi oraz kwaterom wojennym i miejscom pamięci narodowej na ostrowieckich cmentarzach.

Uzupełnieniem części wykładowej była prezentacja multimedialna, podczas której wspominano osoby zasłużone dla Ostrowca Św., regionu i kraju, które spoczywają na ostrowieckich nekropoliach.

Cmentarze mają wielką wartość historyczną. Stanowią cenne źródło historyczne. Są one zapisem historii miasta. Spotyka się tu ślady przeszłości kilku pokoleń ostrowczan, a także mieszkańców innych zakątków ziem polskich, a nawet cudzoziemców, którzy z Ostrowcem na stałe związali swoje życie rodzinne czy zawodowe. Cmentarze oprócz tego, że są obrazem życia lokalnej społeczności, to stanowią także swoiste galerie architektury i sztuki na wolnym powietrzu- powiedziała podczas swojego wykładu Monika Bryła-Mazurkiewicz. – Nagrobki, zwłaszcza te stare pochodzące XIX-wieczne czy z I połowy XX w. wiele mówią o osobach zmarłych, jednocześnie zwracają uwagę użytym materiałem i formą. Dla nas współczesnych stanowią doskonałą formę przekazu. Jak pięknie powiedział ks. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

Sesja stanowiła swoistą podróż po ostrowieckich cmentarzach – czynnych: rzymskokatolickich i komunalnym oraz nieczynnych: kościelnych, żydowskim i polskokatolickim.

Wydarzenie w całości przygotowali i zrealizowali: Monika Bryła-Mazurkiewicz i Tadeusz Krawętkowski – prezes Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana.

Warto wspomnieć, że EDD w Polsce odbywają się już po raz 25., w Ostrowcu Św. zaś od 2007 r. i to za sprawą środowiska PTTK-owskiego, które je wówczas zainaugurowało w mieście. Jego organizatorami byli wtedy: Monika Bryła-Mazurkiewicz i Tadeusz Krawętkowski.

Zadanie publiczne finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

w ramach dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na zadanie

pn. „Sesja popularnonaukowa z okazji EDD „Znaki p

Polecamy również