Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja przed Masztem Niepodległości (Zdjęcia)

obchody rocznicy konstytucji 3 maja

DSC09026DSC09023DSC09029DSC09022DSC09030DSC09035DSC09031DSC09040DSC09041DSC09042DSC09043DSC09045DSC09064DSC09046DSC09050DSC09055DSC09067DSC09048DSC09044DSC09051DSC09058DSC09066DSC09069DSC09070DSC09062DSC09052DSC09047DSC09049DSC09053DSC09057DSC09074DSC09084DSC09077DSC09085DSC09087DSC09075DSC09088DSC09093DSC09095DSC09096DSC09101DSC09105DSC09102DSC09103DSC09111DSC09110DSC09112DSC09113DSC09115DSC09117DSC09118DSC09120DSC09122DSC09123DSC09124DSC09125DSC09126DSC09127DSC09128DSC09129DSC09131DSC09132DSC09133DSC09134DSC09135DSC09136DSC09137DSC09138DSC09139DSC09140DSC09141DSC09143DSC09144DSC09145DSC09146DSC09147DSC09148DSC09149DSC09150DSC09151Po raz pierwszy w dziejach Ostrowca Świętokrzyskiego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona była przed Masztem Niepodległości w Parku Miejskim.

Niezwykle uroczyście obchodzona była w Ostrowcu Świętokrzyskim 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Główne uroczystości z udziałem: władz miasta i powiatu, parlamentarzystów, radnych miejskich i powiatowych, kombatantów, delegacji zakładów pracy, organizacji związkowych i społecznych oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego odbyły się w Parku Miejskim.

-Jak co roku, spotykamy się w ten uroczysty dzień aby uczcić pamięć i oddać honory tym, którzy dla dobra Państwa Polskiego, w trudnych czasach podjęli się reform, mających na celu poprawę kondycji Ojczyzny i ochronę podstawowych praw wolnego narodu- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.– Czymże innym jest Konstytucja 3 Maja, jak nie najważniejszym dokumentem swoich czasów, inspiracją dla kolejnych pokoleń, stanowiącym prawa, ale i obowiązki względem swojej ojczyzny. Dokumentem wyjątkowym w skali całego cywilizowanego świata. Powstałym w duchu wartości demokratycznych i społecznej sprawiedliwości. Zakładającym równość wobec prawa, tolerancję, wolność wyznania i poszanowanie swobód obywatelskich. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w naszej historii i kulturze.

Pamięć o konstytucji od ponad 200 lat jest zatem spoiwem łączącym naród, cenną lekcją historii zgody i niezgody.

Nie zapominajmy, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Przysłowie to przestrzega nas przed wzajemnymi kłótniami, które mogą być tragiczne w skutkach. Uczy nas również, że jeżeli chcemy osiągnąć cel, musimy być zgodni w swoich postanowieniach. Celebrujmy, to co nas łączy, wspólny język, historię, tradycję i nie pozwólmy się dzielić, zwłaszcza dziś w czasach tak powszechnego cynizmu, fałszu i populizmu.

Pamiętając, że najlepsze lata Rzeczypospolitej przypadały na okres swobód obywatelskich, wolności sumienia i samostanowienia, dbajmy o to aby nikt nie odebrał nam tej spuścizny i korzystajmy z niej mądrze, szanując się wzajemnie.

Ustawa zasadnicza, Konstytucja 3 Maja, drugi na świecie dokument o takiej sile oddziaływania, powstawał w duchu epoki oświecenia, z troski o Polskę i jej obywateli. Zagwarantowanie wolności i sprawiedliwych praw dla obywateli miało w niej stanowić o jakości państwa, a ograniczenie, a zwłaszcza podział władzy uniemożliwić ich odebranie. Trójpodział władzy oddzielał władzę zajmującą się ustanawianiem praw od władzy wprowadzającej w życie jej postanowienia. Sądy zaś, całkowicie niezależne od władz państwowych miały możliwość wydawania sprawiedliwych wyroków. Mocne i zdecydowane postulaty Konstytucji 3 Maja utrwaliły się w świadomości Polaków przez pokolenia, przekazywane w genach, z mlekiem matki, z ojca na syna i z matki na córkę. Dzięki tej spuściźnie, naród który po ponad wieku niewoli odzyskał niepodległość doskonale wiedział kim jest i dokąd zmierza, a w ciągu 20 lat międzywojnia potrafił odbudować to co zostało mu odebrane.Również dziś, stojąc w tym niezwykłym miejscu, upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości, mamy prawo do dumy z naszej wspólnej przeszłości. Bez względu na to ile było w niej błędów i z szacunkiem dla przelanych łez i krwi.

Wkrótce obchodzić będziemy również 30 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Większość z nas pamięta tę datę, co pokazuje nam jak krótka jest historia naszego niezależnego i niepodległego Państwa. Oznacza to, że historia nasze pokolenie właśnie z tego będzie rozliczać. Czy byliśmy konsekwentni w obronie wolności Polski?

Co jednak obroni nas przed zagrożeniem wewnętrznym? Kryzysem państwowości? kryzysami gospodarczymi? Ograniczaniem swobód obywatelskich i wolności przekonań? polityczną indoktrynacją naszych dzieci?

Obronić może nas tylko nasza mądrość i solidarność. Wyrozumiałość dla innych poglądów idąca w parze z patriotyzmem, który przedkłada dobro Polski i narodu nad partykularne, osobiste interesy.

Życzę Państwu i sobie, aby takich ludzi, zwłaszcza tych zajmujących funkcje publiczne, mających realne przełożenie na losy naszej Ojczyzny – przybywało. Aby z naszego pokolenia również historia wybrała postacie godne naśladowania i autorytety dla naszych wnuków i prawnuków.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pocztom sztandarowym, orkiestrze dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, przedstawicielom organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży, oraz mieszkańcom za udział w dzisiejszym jakże radosnym dla wszystkich Polaków Narodowym Święcie.

Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj stwierdził, że Konstytucja 3 Maja to patriotyczny testament naszego narodu.

Senator Jarosław Rusiecki powiedział, że 228 lat temu została uchwalona pierwsza w Europie konstytucja, a uchwalili ją przedstawiciele dumnego narodu.

Po przemówieniach nastrzępiło złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Masztem Niepodległości.

Polecamy również