Kreatywni ekolodzy na wycieczce

Grupa 110 uczniów z ostrowieckich szkół podstawowych zwiedzała w Centrum Leonarda do Vinci oraz Park Etnograficzny w Tokarni. Wycieczka była nagrodą za wyjątkowe zaangażowanie oraz ciekawe projekty wykonane w ramach konkursu „Przestrzenna budowla z surowców wtórnych” zorganizowanego na wiosnę podczas imprezy „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasto z Klimatem”.ekolllll4ekolll2eoklooo1

Laureatami dwóch pierwszych miejsc w konkursie zostali wówczas uczniowie z PSP nr 7 i PSP nr 5, którzy pojechali jeszcze w czerwcu na wycieczkę edukacyjną do Łodzi. Nagrodą była wizyta w ogrodzie zoologicznym oraz seans w Planetarium.

Działania promujące ekologię wśród najmłodszych ostrowczan stały się już miejską tradycją. Piknik ekologiczne, konkursy, wspólne sprzątanie świata to tylko niektóre działania, w jakie angażowane są dzieci, młodzież oraz ich rodziny. Umiejęt­ność opowiada­nia o rzeczach ważnych z humorem, na wesoło, w sposób dos­tosowany do wieku odbior­ców – to jedna z najważniejszych zalet, jakimi charak­teryzują się proponowane akcje i działania eko­log­iczne. Edukacja zaczyna się już w wieku przed­szkol­nym, a kontynuowana jest na dalszych etapach, wczes­noszkol­nym, a także wśród młodzieży z pod­stawówek i gim­nazjów.

– Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to bardzo ważny aspekt w prowadzonej w gminnych placówkach edukacji. Zależy nam na wychowaniu świadomych obywateli, którzy w sposób odpowiedzialny będą traktować swoje otoczenie i środowisko. Cieszę się, że najmłodsi częstokroć stają się ambasadorami takich postaw w swoich rodzinach i to oni uczą swoich rodziców, czy opiekunów, tego jak należy dbać o środowisko czy segregować odpady – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Gratuluję młodzieży energii i zapału. Mimo iż pierwsze dwa miejsca przypadły komuś innemu doceniliśmy wkład pracy i pomysłowość innych uczestników. To budujące, że w naszej młodzieży tkwi taki potencjał. Mam nadzieję, że zorganizowana z gminnych środków wycieczka zapadnie dzieciom w pamięci, a przede wszystkim, że dzieci mogły się podczas wyjazdu czegoś nauczyć.

W tym tygodniu, już po raz kolejny przedszkolaki i dzieci oraz młodzież z ostrowieckich szkól włączą się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci i młodzież posprzątają tereny przyszkolne oraz tereny swoich osiedli. Partnerem Gminy w zaplanowanej na ten rok akcji są Firma Remondis Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ZUO „Janik”.

– Celem akcji nie jest jako takie uporządkowanie, czy wysprzątanie terenów, za co odpowiadają zarządcy, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Chodzi nam przede wszystkim o promocję postaw ekologicznych i dbałość o czystość przestrzeni miejskiej. Zależy nam żeby już najmłodsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego rozumieli, że miasto jest naszą wspólna przestrzenią, naszym wspólnym domem, o który należy dbać. Dodatkowo chcemy przekazać zasady selektywnego zbierania śmieci – wyjaśnia Prezydent Miasta Jarosław Górczyński

Polecamy również