Nagrody za sumienność

Proste zasady i wzajemna korzyść to idea jaka przyświecała konkursowi skierowanemu do dzieci i młodzieży. W zamian za ocenę celującą prezydent przygotował z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego nagrody w postaci gadżetów promujących miasto. Dla dzieci była to oczywista zachęta do nauki i zdobywania dobrych stopni, przyjemność z otrzymania nagrody i możliwość odwiedzenia prezydenta w jego gabinecie. Korzyść dla miasta, również oczywista, ponieważ Ostrowiec Świętokrzyski promuje się zdolną młodzieżą, prezentując charakterystyczne dla miasta pomarańczowo-czarne barwy.nag sum1nagsum2nagsum3nagsum4nagsum5nagsum6

-Dziękuję za wzięcie udziału w konkursie koszulka za 6 w nowym roku szkolnym – podsumował akcję prezydent Jarosław Górczyński. Uczymy się dla siebie samych, ale dodatkowa motywacja nie zaszkodzi. Było mi bardzo miło gościć młodych prymusów, wraz z rodzicami u mnie w gabinecie i zachęcam do zdobywania kolejnych dobrych ocen, bo może w przyszłości konkurs powtórzymy.

Dzieci odwiedziły Urząd Miasta wraz z rodzicami i zgodnie twierdziły, że była to dla nich bardzo sympatyczna wycieczka. Zadeklarowały staranne przykładanie się do obowiązków szkolnych i codzienną pomoc rodzicom.

Polecamy również