Zapomniane akcje AK

ak

Wiktor Filipowski uczeń i L.O. im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim w konkursie „Zapomniane akcje AK” zajął pierwsze miejsce, natomiast Karol Szczepaniak otrzymał dziś stypendium prezesa Rady Ministrów.

48D7C1FF-36A5-426A-ACD8-305CF8C0BA14Wrzesień to miesiąc dla Polaków szczególny. To we wrześniu 1939r. II RP stała się obiektem dwóch agresji : niemieckiej, 1 września i radzieckiej, 17 września. Od ataku na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Również we wrześniu, jeszcze przed klęską wojny obronnej ,zaczął kształtować się konspiracyjny ruch oporu. 27 września w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Jej dowódca gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz był wierny przesłaniu Józefa Piłsudskiego: ,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo ”. Chcąc uczcić te rocznice, przybliżyć młodzieży w niekonwencjonalny sposób wydarzenia z historii Polski, a równocześnie skłonić do samodzielnego poznawania przeszłości , w LO Nr I zaplanowano kilka aktywności związanych z wojenną historią narodu polskiego. Odbyła się sesja historyczna zatytułowana ,,Ludzkie losy 1939-1945”.Głównym punktem tego pierwszego z serii zaplanowanych spotkań była projekcja filmu nakręconego przez uczennicę kl. III Wiktorię Adaś. Scenariusz filmu powstał na podstawie wywiadu, który Wiktoria przeprowadziła z panem Zbigniewem Lisowskim, byłym więźniem KL Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Praca uczennicy została nagrodzona w konkursie zorganizowanym przez kielecki oddział IPN .W trakcie spotkania młodzież miała możność wysłuchania referatu na temat historii obozu Auschwitz oraz wierszy i pieśni o tematyce obozowej. Skupienie ,które towarzyszyło uczestnikom sesji, niezwykła powaga z jaką odbierano poszczególne wystąpienia, świadczyły o zainteresowaniu i wysokim poczuciu empatii. Uczniowie Staszica wzięli również udział w konkursie zorganizowanym przez kielecki okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warunkiem uczestnictwa było napisanie pracy na temat ,,Zapomniane akcje AK w okręgu Kielce”. W pracy należało wykorzystać dokumenty, relacje ,fotografie związane z opisywanym wydarzeniem. W konkursie wzięli udział : Wiktor Filipowski i Michał Sitarz, uczniowie pani Jolanty Brody z kl. II. Wiktor napisał pracę na temat ,,Most na Romanowie”. Opisał w niej okoliczności wysadzenia mostu, przebieg akcji i tragiczne ,dla mieszkańców Ostrowca, skutki .Michał zrelacjonował akcje ,,Amor” przeprowadzoną w fabryce cukierków w Ostrowcu Św. Obie prace zostały oparte na rzetelnym materiale źródłowym. Uczniowie, dzięki pomocy dyrektora szkoły, pana Dariusza Kaszuby, nawiązali kontakt z pracownikiem Muzeum Historyczno – Archeologicznego, panem Markiem Wójcickim, historykiem i pasjonatem okresu II wojny światowej oraz porucznikiem Kazimierzem Kocowskim, prezesem ostrowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Kielcach 25 września bieżącego roku. Praca Wiktora Filipowskiego została nagrodzona zaszczytnym I miejscem . Komisja konkursowa doceniła rzetelność relacji i ciekawy sposób narracji autora. Gratulujemy sukcesu !!!. Wiktor i Michał mieli możliwość przedstawienia swoich prac w formie prezentacji, 27 września w MCK w Ostrowcu Św. podczas uroczystości, zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK, Koło im. J. Piwnika ,,Ponurego”, ,,Moją Ojczyzną Polska Podziemna…”.W trakcie spotkania ,w którym uczestniczyli m.in. uczniowie Staszica, p. M. Wójcicki wygłosił prelekcję na temat ruchu oporu w Ostrowcu Św., a dr Henryk Piskunowicz, przybliżył temat postaw Polaków w czasie II wojny światowej. Jednym z elementów sesji były prezentacje uczniowskie, dotyczące postaci lub wydarzeń związanych z ruchem oporu w latach 1939-1945.Wiktor i Michał, w krótkich wystąpieniach, przedstawili motywy swojego zainteresowania tematem, sposób przygotowania prac oraz wyrazili myśl ,którą trafnie ujął P. Konieczka: ,,Naród ,który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Młodzieży LO Nr I życzymy dalszych udanych spotkań z historią.

Polecamy również