Będzie więcej terenów inwestycyjnych

DSC00700

DSC00703mar3DSC00701DSC00696DSC00702DSC00694W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Sesji Rady Miasta, podczas której  podjęto 16 uchwał. Pierwsze  uchwały dotyczyły przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich ostrowieckich szkół podstawowych  w ośmioletnie szkoły podstawowe.

Kolejne osiem uchwały dotyczyły, m.in: Gminnego Programu Wspierającego Rozwiązywanie Problemu  Bezdomności  w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2017-2020; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych, a także nabycia nieruchomości; wynajęcia gruntu;  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski; ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Bardzo cieszy fakt, że doceniają Państwo dobrą politykę finansową gminy  – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. – Łatwo jest wyzbywać się majątku i zadłużyć gminę zostawiając kredyty przyszłym pokoleniom. My jednak podchodzimy bardzo racjonalnie  do wydatków. Dlatego został stworzony program  związany z zakupem  terenów inwestycyjnych, który obecnie jest, a w przyszłości również będzie kontynuowany, gdyż jest to dobry kierunek polegający na powiększaniu majątku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Majątku, który jest nas wszystkich, bo to my wszyscy jesteśmy jego reprezentantami.

W części dotyczącej interpelacji zadano wiele pytań. Interpelacje i zapytania w szczególności dotyczyły infrastruktury drogowo-chodnikowej, ale także remontów grobów byłych prezydentów miasta, czy programu gminnego dotyczącego zbadania wśród ostrowieckich dzieci wad postawy.

Na ręce prezydenta przekazano wiele podziękowań za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców zarówno dla Władz Miasta jak i pracowników podległych jednostek.

 

Polecamy również