Erasmus+ w Przedszkolu Publicznym nr 16 „Kolorowa Akademia”

er czolo

Przedszkole Publiczne nr 16 „Kolorowa Akademia” w latach 2016-2018 realizuje projekt „Plan Daltoński- dobra rada na efektywną edukację” w ramach programu Erasmus+. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest rozwijanie funkcjonującej w pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki, idei Planu Daltońskiego. Placówka stara się poprzez doskonalenie nauczycieli i współpracę międzynarodową ulepszać pracę z dziećmi.

er1 er2 er3er5 erasums pp16Przedszkolaki „Kolorowej Akademii” uczą się jak być samodzielnymi, odpowiedzialnymi, w jaki sposób współdziałać z kolegami . Dzieci uczą się też refleksji nad własną pracą i postępowaniem. Nauczyciele starają się wspierać dzieci i stwarzać im przestrzeń edukacyjną, która będzie sprzyjać ich aktywności, podejmowaniu inicjatywy, decydowaniu o planowaniu i organizowaniu własnej nauki, radzenia sobie w różnych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania problemów, wdrażania do samodzielnego uczenia się. Nabywane przez przedszkolaki umiejętności będą skutkowały lepszym przygotowaniem do nauki w szkole.

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele Przedszkola nr 16, w marcu i czerwcu 2017 r. mieli możliwość wyjazdu do holenderskich szkół daltońskich: Delftse Daltonschool w Delft oraz Katholiek Daltonschool De Leeuwerik w Leidendorp. Była to świetna okazja do obserwacji pracy tamtejszych pedagogów oraz wymiana doświadczeń. W ramach współpracy z holenderskimi partnerami przedszkole, 16 listopada 2017 r. gościło nauczycielkę Joyce Wierda ze szkoły Delftse Daltonschool. Gość miał możliwość zwiedzenia placówki i obserwację zajęć. Holenderka była pod wrażeniem pracy przedszkola. Pomimo różnic językowych chętnie włączyła się aktywnie w działania z dziećmi. Muzyka, ruch, życzliwość i uśmiech nie wymagały tłumaczenia ponieważ to uniwersalny język. Wszystkie dzieci w przedszkolu zostały też obdarowane przez gościa upominkami.

Polecamy również