Rozmowy o drogach powiatowych

spotkanie drogi 1a

Na zaproszenie wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie samorządowców. Wzięli w nim udział wiceprezydent Ostrowca Św.- Dominik Smoliński, burmistrz Kunowa- Lech Łodej, burmistrz Ćmielowa- Joanna Suska, wójt Bałtowa- Hubert Żądło, wójt Bodzechowa- Jerzy Murzyn, wójt Waśniowa- Krzysztof Gajewski oraz pracownicy Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym. Rozmawiano na temat inwestycji drogowych, zarówno rocznych jak i wieloletnich, na realizację których Powiat Ostrowiecki ubiegać się będzie o wsparcie w Funduszu Dróg Samorządowych.spotkanie drogi 2spotkanie drogi 3

Wicestarosta Andrzej Jabłoński zaproponował listę zadań, jakie Powiat chciałby wykonać wspólnie z samorządami. Poruszano kwestię udziału finansowego gmin w inwestycjach na drogach powiatowych, zlokalizowanych na ich terenach. Wstępnie zaproponowano, by wkład własny był finansowany po połowie. Uczestniczący w spotkaniu zgodzili się, aby w terminie siedmiu dni przesłać stanowiska swoich samorządów, dotyczące zaproponowanych inwestycji na drogach powiatowych.

Fundusz Dróg Samorządowych to nowy mechanizm wsparcia samorządów, powołany ustawą z dnia 23 października 2018 roku. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych . Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadania obronne). Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Polecamy również