Sesja w Krzemionkach

Dwie Komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkały się 16 kwietnia podczas wyjazdowego posiedzenia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przybyli do Krzemionek na zaproszenie Powiatu Ostrowieckiego i dyrektora Muzeum, Włodzimierza Szczałuby.

Podczas pobytu radni zapoznali się z dziedzictwem neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego oraz dyskutowali o wsparciu miejscowych inicjatyw, które zmierzają do wpisania obiektu „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia” na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
– To jedyny obiekt w województwie świętokrzyskim, który ma szansę w krótkim czasie znaleźć się na Liście UNESCO – mówił radny Grzegorz Świercz, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. – Narodziła się koncepcja, by włączyć go do Muzeum Narodowego w Kielcach. To by się wiązało z różnymi dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie ekspozycje archeologiczne i geologiczne byłyby wystawiane w Kielcach. Można też zastanawiać się nad współzarządzaniem z województwem, bo łatwiej wtedy byłoby wspierać Krzemionki.
-Udało się zrekultywować istniejącą obok hałdę odpadów hutniczych, przygotowano obiekt konferencyjno -naukowy, zaplecze dla pracowników, magazyny. Podjęto współpracę ze środowiskami naukowymi, odbyła się konferencja naukowa, na początku maja ukaże się publikacja książkowa. Pozyskano do współpracy światowej sławy archeologa, wybitnego znawcę neolitycznych kopalni, autora wielu prac o Krzemionkach, pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Jacka Lecha. Zachowany został autentyzm i integralność obiektu. Realizacji dalszych zadań nie udźwignie powiat. Potrzebne jest wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. W ciągu dwóch, trzech lat powinniśmy być przygotowani do sformułowania wniosku końcowego- powiedział dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego Włodzimierz Szczałuba.
Podczas głosowania radni dwóch komisji jednogłośnie przyjęli stanowisko, w których wspierają działania promocyjne, finansowe Rezerwatu Krzemionki.

Polecamy również