Zawsze trzeba być ostrożnym

zdjęcie główne

W Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Św. w dniu 11 kwietnia 2019 roku miało miejsce spotkanie z zakresu profilaktyki pod hasłem „Bezpieczna szkoła”.

Funkcjonariuszka Policji Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętob1 b2 b3 b4 b5 b7 bczolokrzyskim opowiadała naszym uczniom o zagrożeniach płynących z niebezpiecznych zachowań w szkole, w domu i na ulicy. Pani Anna Wasilewska mówiła bardzo ciekawie o potrzebie zachowania się zgodnie z regulaminem szkoły na jej terenie, zasadami bezpieczeństwa na drodze, o umiejętności bezpiecznej zabawy i przewidywania skutków swoich działań.

Podczas spotkania pielęgniarka szkolna wygłosiła pogadankę na temat: „Zawsze trzeba być ostrożnym, nawet wykonując banalne, codzienne czynności”. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pielęgniarki, utrwalili wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia, a także podstawowe zasady korzystania z pomocy Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji. Druga część wystąpienia pielęgniarki miała charakter poglądowy i uczniowie utrwalili zasady i sposoby korzystania z apteczki pierwszej pomocy w przypadku drobnych urazów.
Na zakończenie spotkania jeden z uczniów szkoły przeczytał „Zasady grzeczności i dobrego zachowania”. Cała społeczność szkoły oklaskami wyraziła zgodę na przestrzeganie tychże zasad w codziennej szkolnej rzeczywistości.

Polecamy również