Przedłużenie ulicy Rzeczki

rzeczki przedluzenie

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła właśnie przetarg na „Budowę drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu z zadanie współfinansowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, a także „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego” w ramach programu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”

– Ten układ komunikacyjny jest szczególnie istotny dla rozwijającej się w tej części miasta zabudowę mieszkaniową. Gmina sprzedaje tam ciągle kolejne działki pod budownictwo jednorodzinne. Mieszkańcy oczekują, by komfort życia w tej części miasta usprawnić – mówi prezydent Jarosław Górczyński.

Przedmiotem zamówienia są wszelkie roboty budowlane i montażowe związane z budową drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. Milewskiego wraz ze ścieżką rowerową na tym odcinku.

W zakres inwestycji wchodzi budowa: przedłużenia ul. Rzeczki na dł. 987,00 mb, dróg dojazdowych i bocznych – o łącznej długości 656,00 mb, ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2.0 m, chodników szerokości 1.5m, oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1.50m, 2 zatok autobusowych o szerokości 3.0 m, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Na realizacje tego zadania gmina ma zagwarantowane ponad 3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środki na ten cel w programie „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

– Przygotowanie tej inwestycji trwało długo, bowiem wiązało się z negocjacjami z właścicielami działek. Od części musieliśmy wykupić fragmenty działek, by móc zaprojektować i wybudować drogę – wyjaśniał już w styczniu prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. Było wtedy wiadomo, że inwestycja trafiła na listę rankingową i prawdopodobnie uzyska rządowe dofinansowanie.

Będzie to pierwszy etap budowy ulicy, która połączy ulice Siennieńską z rondem na ulicy Bałtowskiej. Ma być zrealizowany w 2019 roku. W drugim etapie, być może już w kolejnym roku, planowane jest wybudowanie drogi do połączenia z nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Bałtowskiej i Samsonowicza. Wykonanie tego połączenia zamknie budowę ciągu ulic zbiorczych.

Fot. Archiwum

Polecamy również