Dobra współpraca dla szpitala

woj

W Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostę Ostrowieckiego Marzenę Dębniak oraz Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, na której podsumowano zrealizowane remonty. Dzięki dofinansowaniom z budżetu państwa udało się wyremontować Oddział Neurologii i sterylizatornię oraz zakupić sprzęt za ponad 1,7 mln zł. W konferencji uczpoqw2pow3estniczyli również ostrowieccy parlamentarzyści.

Zakres prac na oddziale neurologii był duży. W związku z remontem należało ograniczyć jego funkcjonowanie, ale dzięki temu nie utracono kontraktu. Na potrzeby lekarzy, pielęgniarek i sekretarek medycznych wykorzystane zostały pomieszczenia po dawnej aptece szpitalnej co przełożyło się na większą przestrzeń do wykorzystania na rzecz pacjentów. Przebudowa objęła powierzchnię ok. 552 m kw.

W sterylizatorni w ramach prac budowlanych udało się wykonać m.in. szereg przebić w ścianach pozwalających na instalację niezbędnych urządzeń, nowe ściany działowe, sufity podwieszane, posadzki, prace związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi czy wymieniono stolarkę drzwiową. W wyniku tych działań sterylizatornia zyskała specjalistyczne pomieszczenia z rozdzieleniem na 3 strefy: brudną, czystą i sterylną, pomieszczenia magazynowe, oraz pomieszczenia socjalne.

Dzięki dobrej współpracy na linii Starosta Marzena Dębniak-Wojewoda Agata Wojtyszek jest szansa na pozyskanie kolejnych środków na remonty w szpitalu czy zakup sprzętu.

Polecamy również