Uczniowie „Chreptusa” z indeksami wyższych uczelni

ch1

ch2Izabela Wiśniewska i Maciej Zieja z „Chreptowicza” już z indeksami wyższych uczelni ! Uczniowie pokonali w olimpiadach tysiące innych uczestników z całej Polski.

Izabela Wiśniewska i Maciej Zieja , oboje tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza, dzięki odniesionym sukcesom w olimpiadach przedmiotowych już mogą cieszyć się statusem studenta wybranej przez siebie uczelni wyższej. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego niezbędnego do dostania się na określony kierunek studiów abiturienci „Chreptowicza” zawdzięczają uzyskanym w olimpiadach wynikom. Maciej Zieja ( uczeń pani Doroty Drzazgi) zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, a Izabela Wiśniewska ( uczennica pani Joanny Żelaznej – Żak) otrzymała tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, w której odniosła sukces Iza, jest interdyscyplinarna, ponieważ jej tematyka obejmuje wiedzę nie tylko z dziedziny biologii i ekologii, lecz także geografii, chemii i fizyki. – Uczestnictwo w niej wymaga dużego samodzielnego nakładu pracy i zaangażowania ucznia oraz zdolności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką – mówi nauczycielka biologii Joanna Żelazna – Żak. – Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Olimpiada kształtuje – tak ważną w perspektywie aktualnych zagrożeń – świadomość ekologiczną i właściwe postawy młodych ludzi wobec środowiska naturalnego. – Dzięki temu, że zajęłam trzecie miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostałam zakwalifikowana do ogólnopolskiego finału. Uzyskałam tym samym ,po raz drugi, tytuł finalistki – opowiada Izabela Wiśniewska z LO nr II – Finał tej olimpiady był przeprowadzony w czerwca w Tucholi. Razem ze mną województwo świętokrzyskie reprezentowało sześcioro uczniów, dwoje z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystkie etapy olimpiady udało się przebrnąć 112 finalistom w kraju. Jestem dumna, że znajduję się w tym gronie, zwłaszcza że łącznie w olimpiadzie brało udział prawie 25 tysięcy uczniów z całej Polski. Tytuł finalisty daje mi możliwość wstępu na wiele kierunków z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jest on uznawany przez 64 uczelnie. Szczególnie ważne jest dla mnie przyznanie maksymalnej liczby punktów z biologii podczas rekrutacji na Śląski Uniwersytet Medyczny. Do Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki , liczącej tysiące uczestników z całej Polski, przystąpiła bardzo liczna grupa uczniów z LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu. W drugim –wyjątkowo trudnym w tym roku etapie, który odbył się w Pińczowie, uczniowie „Chreptusa” byli jedynymi reprezentantami swojego miasta. Maciej Zieja jako jedyny zakwalifikował się do trzeciego etapu – finału, po czym ostatecznie zdobył tytuł laureata.

– Uważam, że dla osoby zdającej rozszerzoną matematykę na maturze przystąpienie do olimpiady jest sprawdzeniem swoich umiejętności i jednocześnie możliwością poszerzenia wiedzy – mówi Maciej Zieja. – Swój udział osobiście potraktowałem jako dodatkowy przedegzaminacyjny sprawdzian własnych sił. Ostatecznie okazało się , że zostałem laureatem , i dzięki temu jeszcze przed wynikami z matury mam już pewność, że dobra uczelnia –AGH – przyjmie mnie na 100%. Zdecydowanie uważam, że zdobyty indeks AGH pomógł mi w lepszym zdaniu matury z matematyki. Studia zamierzam jednak podjąć na Politechnice Warszawskiej. – Sukces, na jaki zasłużył uczeń, to efekt jego zdolności, sumienności, bardzo systematycznej i solidnej pracy przez trzy lata nauki – mówi o Maćku jego nauczycielka matematyki Dorota Drzazga. – Maciek już od pierwszej klasy był uczniem dociekliwym i z ciekawością poszukującym twórczych rozwiązań matematycznych zadań.

Gratulując olimpijskich sukcesów Maćkowi i Izie, warto dodać, że za wybitne osiągnięcia dydaktyczne zostali nagrodzeni Stypendium Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak.

Polecamy również