Nowe miejsce, nowa jakość- Gabinet Terapii PUZZEL Iwona Strzałkowska-Nowak

DSC02065

Gabinet Terapii PUZZEL powstał w wyniku przemiany Mobilnej Terapii Psychopedagogicznej, która prężnie działała na terenie województwa świętokrzyskiego już od blisko 3 lat. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy z różnych przyczyn nie zawsze mogli sobie pozwolić na wizyty w ich miejscu zamieszkania. Do Gabinetu może się zgłosić każdy, kto doświadcza u siebie lub swojego dziecka trudności w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Nie ma ograniczeń wiekowych. Pomoc znajdą tu zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.DSC02060DSC02052DSC02049DSC02069DSC02070

W Gabinecie Terapii PUZZEL można dokonać diagnozy dzieci i młodzieży mającej trudności rozwojowe, szkolne oraz w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu. W ofercie znajdziemy między innymi terapię autyzmu, terapię pedagogiczną z elementami technik szkolnych, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne czy Trening Percepcji Emocjonalnej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb i możliwości osoby objętej pomocą. Ponad to w ofercie znajdziemy również warsztaty i szkolenia dla rodziców, opiekunów a także kadr pedagogicznych.

Dodatkowo w sierpniu ruszają wakacyjne turnusy pod hasłem „Wakacje z TUSem”, na których dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym będą mogły wzmacniać swoje kompetencje społeczne i poznawać świat emocji.

Szczegółową ofertę znaleźć można pod numerem tel.: 531 924 001, w siedzibie Gabinetu (…) przy ul. Kochanowskiego 5/25 (budynek OSM) w Ostrowcu Św. lub na facebook.com/gabinetpuzzel.

Polecamy również