W „Staszicu” ślubowali na sztandar szkoły

IMG_2300

IMG_2299To był szczególny dzień w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rekordowa liczba 299 uczniów klas I złożyła w tym dniu ślubowanie na sztandar szkoły, zobowiązując się tym samym do: dbania o dobre imię klasy i szkoły, sumiennego wykonywania uczniowskich obowiązków, rzetelnej pracy w celu poszerzania wiedzy i umiejętności, otwartego patrzenia na świat, bycia kulturalnym, odpowiedzialnym za swoje czyny i wrażliwym na sprawy innych oraz pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości i tolerancji.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął pan dyrektor Dariusz Kaszuba, podkreślając doniosłość wydarzenia. Uczniowie pięciu klas pierwszych – po gimnazjum oraz czterech po szkole podstawowej stali się właśnie pełnoprawnymi członkami najstarszej społeczności szkolnej w Ostrowcu Św. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica liczy bowiem 113 lat. Ta bogata tradycja zobowiązuje.

W imieniu uczniów klas I przemówiła Diana Korzeniowska, podkreślając, że bycie uczniem tej szkoły to zaszczyt i zobowiązanie.

Uroczystość ślubowania uświetnił montaż słowno –muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: pani K. Szczerbińskiej, Doroty Mączki, Wiesławy Grudzień i Ewy Młodawskiej.

Reasumując-słowami pana dyrektora Dariusza Kaszuby:

Przed Wami szkoła doświadczenia- bo jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin: „szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka..”

Życzymy wam wszystkim- blisko trzystu nowym uczniom naszej szkoły- wytrwałości i powodzenia w zdobywaniu tego doświadczenia!.

Tekst i foto. LO4E91AEEA-48AD-474E-93F7-269947B9EE8DIMG_219807CD0DA0-F2F1-4F4F-93C2-C299E6578718 24241873-E4A3-46EA-8794-63C8DFADC5FBIMG_2318IMG_2300

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

56737B71-96E3-4B88-91C8-E1121C1D4939

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

IMG_23448F7A1379-2D81-47F9-A4EC-507D1FC17081IMG_2220

. im St Staszica

Polecamy również