Integrowanie poprzez czytanie w LO nr II im. J. Chreptowicza

oooo

W ramach największej w Polsce kampanii na rzecz promowania czytelnictwa i kultury żywego słowa – ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza szkolne obchody uroczystości pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak. Wspólne czytanie ośmiu nowel na ósmą edycję Narodowego Czytania zainaugurowali dyrektor szkoły Małgorzata Górecka – Smolińska i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata, którzy w imponujący sposób przeczytali fragmenty „Katarynki” Bolesława Prusa. Z racji tego, że wszystkie pozostałe utwory będące lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania były czytane przez uczniów wszystkich klas pierwszych, szkolna organizacja wydarzenia opatrzona została mottem Integrowanie poprzez czytanie. Przedstawiciele siedmiu klas pierwszych zaprezentowali zaproszonym gościom, nauczycielom oraz wszystkim uczniom klas drugich iście aktorskie czytanie, często wzbogacone scenicznym ruchem, muzycznym elementem, strojem czy rekwizytem.czyt 1czyt2czyt 3czyt4czyt5czyt6

Narodowemu Czytaniu, które w kalendarzu „Chreptowicza” już od kilku lat zajmuje stałe miejsce, a którego pomysłodawczynią i organizatorką jest nauczycielka języka polskiego Marta Kalita, towarzyszyła muzyczna oprawa. Na wzór Ogrodu Saskiego, gdzie koncertują podczas głównych obchodów ogólnopolskiej akcji znani polscy artyści, w LO nr II wystąpili uzdolnieni artystycznie uczniowie. W muzyczny klimat uniwersalnych wartości polskiej nowelistyki wprowadziła swym pięknym śpiewem uczennica klasy trzeciej Julia Łata. Wyjątkowy nastrój czytanych nowel wydobyły również swymi występami kolejne utalentowane uczennice: grające na skrzypcach Aleksandra Adamus i Renata Kaczmarczyk ( obie drugoklasistki) oraz pięknie śpiewająca Iga Klepacz z klasy trzeciej.

Corocznym punktem programu szkolnych obchodów jest też konkurs „Najbardziej efektowne czytanie”. W tegorocznej akcji czytania nowel Henryka Rzewuskiego, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta i Brunona Schulza, zwycięzcami wybranymi przez jury okazali się uczniowie polonistki Urszuli Heby: w kategorii klas pierwszych (absolwentów szkoły podstawowej) uczniowie klasy matematyczno-fizycznej: Magdalena Turczyńska, Aleksandra Raczyńska, Jakub Lepiarz, Wiktoria Wójcik, łucja Czeremcha, Jan Piętos, Łukasz Polak, a w kategorii klas pierwszych (absolwentów gimnazjum) uczniowie klasy biologiczno- chemicznej: Agata Kromer i Jan Soja.

Tradycyjnie też Narodowemu Czytaniu w „Chreptowiczu” towarzyszyła wystawa różnych wydań książkowych aktualnej lektury. W tym roku udało się zgromadzić kilkadziesiąt pozycji wydawniczych pochodzących z prywatnych zbiorów uczniów i nauczycieli oraz z księgozbioru szkolnej biblioteki.

Czytelnicze święto narodowej klasyki w „Chreptowiczu” znalazło uznanie u zaproszonego na obchody Naczelnika Wydziału Edukacji Mariusza Łaty, który podkreślił nieocenioną rolę książek w życiu współczesnego człowieka oraz zaangażowanie szkoły w ten wartościowy, realizowany od 2012 roku, ogólnopolski projekt Narodowego Czytania.

Za przygotowanie tegorocznej edycji Narodowego Czytania odpowiedzialna była klasa biologiczno – chemiczna 1 e (4) ), która spisała się na medal!

 

Polecamy również