Wolontariusze z „Dziesiątki” pomagają

Pluszowy miś- niby nic takiego, a jednak najlepszy przyjaciel, który nieraz pomaga dziecku przejść przez ciężkie chwile. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim świadomi roli pluszowych przyjaciół postanowili przyłączyć się do akcji organizowanej przez Dom Kultury imienia Witolda Gombrowicza w Ćmielowie, który współpracuje z Jędrzejowską Fundacją Miśka Zdziśka “Błękitny Promyk Nadziei”.

Uczniowie naszej szkoły szybko zareagowali na ogłoszoną 14 października akcję zbiórki pluszaków dla chorych dzieci przebywających na oddziale Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Całą zbiórkę przeprowadzili uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu. Dzieci uczęszczające do PSP nr 10 i oddziałów przedszkolnych chętnie i z uśmiechami przekazywali swoje maskotki wiedząc, że trafią one do dzieci, dla których taki mały gest znaczy tak wiele.
Przez cały czas trwania akcji w szkole udało się zebrać aż 5 worków maskotek, które 15 listopada zostały przekazane do Domu Kultury w Ćmielowie przez reprezentantów SKW i panie opiekujące się kołem.w1 w2 w3

Uczniowie twierdzą, iż nie jest to ostatnia taka akcja, w której pokazują swoje zaangażowanie. Uważają, że w życiu ważne jest, by mieć wielkie serce otwarte dla innych.

Polecamy również