Młodzi tłumacze z Chreptowicza ponownie w konkursie UE Juvenes Translatores

tlumacze

W tym roku Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej zorganizowała po raz kolejny konkurs Juvenes Translatores na najlepsze tłumaczenie wykonane online przez uczniów szkół średnich z Unii Europejskiej. W poprzednich edycjach konkursu uczestnicy tłumaczyli tekst, mając do dyspozycji kartkę papieru i długopis. W tegorocznej edycji, chcąc przybliżyć im warunki pracy profesjonalnego tłumacza, uczestnicy po raz pierwszy tłumaczyli teksty bezpośrednio na platformie internetowej.

Ideą konkursu jest propagowanie nauki języków obcych i zapoznawanie młodzieży ze sztuką przekładu. Konkurs Juvenes Translatores, którego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, to ukłon w stronę wszystkich tych, których pasją jest nauka języków obcych.

Jeżeli zgodnie z mottem UE mamy być „zjednoczeni w różnorodności”, musimy znać języki obce. Znajomość języków poszerza horyzonty, umożliwia poznawanie nowych ludzi i innych kultur. A młodym ludziom w przyszłości ułatwi podjęcie studiów i znalezienie pracy w dowolnym miejscu w Europie. Konkurs Juvenes Translatores służy popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych.

13.edycja konkursu tłumaczeniowego odbyła się 21 listopada 2019 r. Tego dnia, w godzinach 10-12.00, uczniowie 751 europejskich szkół średnich, urodzeni w 2002 r., mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tłumaczeniowych, tłumacząc jednostronicowy tekst.

Każdy uczestnik musiał zalogować się na platformie konkursu za pomocą indywidualnej kombinacji nazwy użytkownika i hasła, która została im przypisana w momencie rejestracji. Po zalogowaniu się na platformie uczestnicy musieli przetłumaczyć tekst online (nie na papierze) i odesłać swoje tłumaczenie za pośrednictwem platformy konkursu do oceny. Uczniowie mogli wybrać dowolną parę spośród 24 języków urzędowych UE – pracowali nad tekstem w dowolnie wybranym przez siebie języku i tłumaczyli go na inny język.

Drogą losowania elektronicznego w Polsce wyłoniono 51 szkół, których uczniowie mogli zmierzyć się z wyzwaniem (ilość równa ilości miejsc przypadających Polsce w Parlamencie Europejskim po traktacie lizbońskim). W tym roku Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza znalazło się w tym gronie i jako jedyne reprezentowało województwo świętokrzyskie.

W naszej szkole 6 uczniów z klas II zmagało się przez 2 godziny z trudną pracą translatora. Każdy z nich tłumaczył nadesłany z UE tekst w wybranej przez siebie wcześniej kombinacji językowej. Izabela Fryze (kl. 2e) tłumaczyła tekst z języka niemieckiego na j. polski, Karolina Najdo ( kl. 2b) z j. hiszpańskiego na j. polski, a Zofia Pacholczak (kl. 2ac), Wiktoria Tużnik (kl. 2b) i Jan Wesołowski ( kl.2b) z j. angielskiego na j. polski oraz Olga Surowiec – rezerwowa (kl. 2e) z j. francuskiego na j. polski.

Warsztat tłumacza stanowią przede wszystkim słowniki jedno- i dwujęzyczne , dlatego uczniowie mogli korzystać ze słowników, ale tylko w wersji papierowej. Po 2 godzinach ich prace zostały zapisane i wysłane do oceny do UE. Wyniki poznamy pod koniec lutego 2020 r.

Zespół tłumaczy z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej oceni nadesłane tłumaczenia i wybierze po jednym najlepszym tłumaczeniu z każdego kraju UE.

Zespół będzie stosował podobne kryteria, jakie stosuje się przy ocenie tekstów tłumaczonych w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych, czyli dokładność tłumaczenia, umiejętność poprawnego pisania (gramatyka i dobór słownictwa), umiejętność płynnego wyrażania się na piśmie oraz pomysłowość zastosowanych rozwiązań. W tegorocznej edycji młodzi uczestnicy zmierzyli się z tekstami, których temat przewodni brzmiał: „Jak młodzi ludzie mogą się przyczynić do kształtowania przyszłości Europy?”

Po konkursie nasi młodzi tłumacze byli zadowoleni ze swojej pracy, teksty nie były trudne, aczkolwiek niektóre zwroty i słowa stanowiły dla nich wyzwanie, aby tłumaczenie było dokładne, ale oryginalne i ciekawe. Najważniejsze, że praca tłumacza sprawiła im frajdę.

W każdym kraju wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Nazwiska 28 laureatów zostaną ogłoszone pod koniec lutego 2020r. Podobnie jak w poprzednich latach 28 zwycięzców – autorów najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zostanie zaproszonych na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się wiot1t2 t3 t5 tczolosną 2020 r. w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej.

Tekst i Foto. L.O im. J. Chreptowicza

Polecamy również