PRAWA DZIECKA WIEMY, JAK SĄ WAŻNE – PRZEDSZKOLAKI Z SIÓDEMKI POZNAJĄ SWOJE PRAWA

Konwencja o Prawach dziecka” to jeden z najważniejszych dokumentów naszych lat. Gwarantuje ona dziecku równość, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., a Polska jest inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 196 państwa (listopada 2016 r.). Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r.

Jeśli mamy jej przestrzegać należy ją znać. My w naszym przedszkolp1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p11 p12u od wielu lat uczymy dzieci jakie są ich prawa. Miniony tydzień obchodzony był pod hasłem ,,Dziecko swoje prawa ma, dziecko swoje prawa zna.” W przedszkolu, w poniedziałek wszystkie grupy, w oparciu o literaturę dowiadywały się o tym, czym są prawa, do czego nam potrzebne i jak z nich korzystać. Głównymi hasłami nad którymi skupiły się dzieci były te o prawie do miłości i rodziny, bezpieczeństwie, możliwości uczenia się, ochrony zdrowia oraz tożsamości narodowej. Przedszkolaki bardzo solidnie przyswoiły tę wiedzę, co można było zaobserwować w wykonanych przez nich pracach plastycznych. Efekty tego działania mogliśmy podziwiać we wtorek, w przedszkolnej galerii. Były tam plakaty, rysunki i prace przestrzenne związane z konkretnym prawem dziecka.

Dzień trzeci to ,,Podróż do krainy praw dziecka”. Naszymi ekspertami w tym dniu byli przedstawiciele różnych zawodów. Gościliśmy panią Krystynę Adamską- Chwyczko lekarza pediatrę i pielęgniarkę panią Zofię Kołtun. To one opowiadały i instruowały dzieci, jak dbać o zdrowie, co robić gdy jest się chorym i jak informować swoich rodziców czy opiekunów o swoim samopoczuciu. Tu dzieci poznawały prawo do opieki zdrowotnej. W kolejnej sali czekali na dzieci policjanci: Grzegorz Klechowski, Jacek Orzechowski, Karol Nobis oraz pani Beata Barska – Jagiełło ratownik medyczny przedstawiciel ostrowieckiego PCK. Tu przedszkolaki poznawały, jak działa prawo do bezpieczeństwa. Policjanci uczulali dzieci na to, gdzie mogą natknąć się na sytuacje trudne i groźne dla zdrowi i życia i jak ich unikać. Pani Beata pokazywała natomiast podstawowe sposoby reagowania na już zaistniałe zdarzenia. Jak pomóc sobie bądź innej osobie w niwelowaniu skutków niebezpiecznych zdarzeń.

W kolejnej sali naszym ekspertem była pani Katarzyna Wojtas – Michalska z Akademii Nauki. Tutaj dzieci mogły rozwikłać wiele naukowych zagadek i nauczyć się jak korzystać z tej wiedzy. Eksperymenty dają nam odpowiedź na pytania: ,,Jak to się dzieje?” Chęć pogłębiania wiedzy stwarza myślącego i analizującego życie człowieka. To niezwykle ważne prawo- prawo do nauki.

Ostatnim punktem w wędrówce po wybranych prawach dziecka, było prawo do tożsamości narodowej. Pani Jolanta Żak w stroju świętokrzyskim przekazywała wiadomości dotyczące naszego najbliższego środowiska – przedszkola, osiedla Słonecznego, Ostrowca Świętokrzyskiego, regionu świętokrzyskiego no i oczywiście Polski, jako domu Ojczystego. Dzieci z przygotowanej prezentacji obejrzały najważniejsze punkty naszego miasta i regionu. Bawiły się przy dźwiękach piosenki o świętokrzyskich czarownicach oraz uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Wiedza o naszym województwie na pewno zapadła w pamięć przedszkolaków.

,,Kino w przedszkolu” to kolejny dzień poznawania praw dziecka. Tym razem wybrane przykłady nierespektowania ich dzieci oglądały w oparciu o wybrane baśnie: ,,Kopciuszek”, ,,Dziewczynka z zapałkami”, ,,Jaś i Małgosia”, czy ,,Calineczka”. Każda z grup bardzo szczegółowo omawiała łamanie praw dziecka po ich obejrzeniu. Najlepszą drogą do zrozumienia czy wszystko wokół mnie dzieje się dobrze jest wskazanie negatywnych zachowań. Czasami dziecko nie wie, jak powinna wyglądać normalność. Uświadomienie tych zjawisk może mu pomóc w zrozumieniu sytuacji i wskazać drogę jej rozwiązania.

Ostatni dzień był pełen pozytywnych wrażeń. Nauczycielki z naszego przedszkola przygotowały dzieciom dużą niespodziankę w postaci przedstawienia teatralnego pt.,, Prawa dziecka”. W oparciu o fragmenty znanych przedszkolakom baśni: ,,Kopciuszka”, ,,Księżniczki na ziarnku grochu” oraz ,,Czerwonego Kapturka” wskazały na sytuacje łamania praw dziecka i możliwości ich zgłaszania do odpowiednich instytucji. Była to duża frajda zobaczyć swoje panie jako: królową, Kopciuszka, księżniczkę, wilka, Czerwonego Kapturka czy macochę. Uśmiech i zaciekawienie towarzyszył naszym przedszkolakom przez cały czas spektaklu.

Kulminacyjnym punktem była przygotowane zabawy i prezentacje piosenek o prawach dziecka. Przez cały tydzień dzieci uczyły się utworów związanych z ich prawami. Była więc piosenka o prawach dziecka, o niebezpiecznym świecie czy tolerancji. Najmilsze dzieciom prawo: do zabawy w pełni zaspokoiłyśmy przygotowując dzieciom szereg atrakcji. Było więc: ,,Wyginam śmiało ciało”, ,,Let’s twist again”. Zabawy z muzyką, konkurencje sprawnościowe z balonami, kapeluszami, krzesełkami czy biegi z piłeczkami. Wśród zawodników ku uciesze dzieci nie zbrakło też wychowawczyń. Zabawy prowadziła pani Milena Soboń.

Po tygodniowym programie realizacji haseł o prawach dziecka mamy poczucie dobrze spełnionego zadania. Tylko taka forma pozwoli na uświadomienie dzieciom, jak ważne jest posiadanie swoich praw.

Idąc tym tropem można stwierdzić, że edukacja o prawach dziecka jest urzeczywistnieniem wizji zawartej w Preambule do Konwencji o prawach dziecka: „…dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.”

Tekst i foto. PP nr 7

Polecamy również