Dzień Humanisty w Broniewskim

„Dobrze myśli się tylko literaturą”. Pod takim hasłem zorganizowany został w Liceum Broniewskiego Dzień Humanisty. Obchody przygotowane zostały przez klasy humanistyczne liceum, a ich celem było przypomnienie, że w czasach, w których liczy się przede wszystkim wiedza użytkowa i praktyczna, humaniści nadal stanowią niezwykle istotny element społeczny. Myślą twórczo, posługując się literaturą, filozofią, psychologią wyjaśniają relacje między ludźmi, między ludźmi i światem.

Obchody Dnia Humanisty miały miejsce po raz pierwszy w historii „Bronka”. Pomysłodawcami przedsięwzięcia były klasy pierwsze o profilu humanistycznym, które wraz z nauczycielami zgodnie stwierdziły, że należy wprowadzić nową tradycję szkoły. Dzień Matematyka połączony jest ze świętem Liczby Pi – 14 marca, Dzień Chemika przypada na 7 czerwca, zaś od dziś Humaniści swoje święto będą obchodzić w ostatni dzień przed feriami zimowymi.

Uroczystość miała formę koncertu utrzymanego w klimacie lat ’60 ubiegłego wieku.Podczas tego koncertu zaprezentowano piosenki, które zwracały uwagę na rolę inteligencji we współczesnym świecie. Tematyki tej dotyczyły również wiersze T. Różewicza i Z. Herberta. W stylu lat 60– tych została wykonana scenografia do przedstawienia, jak również stroje artystów.

Na scenie wystąpiły Gabriela Krycia i Inez Czajkowka z klasy IIA, które nie raz miały okazję zaprezentować się przed nauczycielami i rówieśnikami, jak również Aleksandra Wesołowska, Natalia Pięta, Oliwia Sadłos, Jan Sokołowski z IE oraz Natalia Bober z IA, występujący po raz pierwszy na scenie liceum. Oprócz tego na szkolnych korytarzach pojawiły się związane z Dniem Humanisty tematyczne dekoracje z zakresu języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, przy których znajdowały się słodkości. Założeniem humanistów było, aby ten dzień był zapamiętany na długo, dlatego dekoracje robiły wrażenie od razu po wejściu do szkoły.

Dzień Humanisty uświadomił, że bycie humanistą to ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie. Zobowiązanie wobec świata trwałych wartości. Przygotowaniem i koordynacją obchodów zajęły się Natalia Strawczyńska i Martyna Bidzińska, uczennice klasy IIA, pod czujnym okiem p. Ewy Wyjadłowskiej i p. Anny Budzeń.

Polecamy również