Adwokaci bezpłatnie pomogą manifestantom

DSC06767

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach Jerzy Zięba opublikował listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej deklarujących pomoc prawną uczestnikom protestów społecznych.

Znaleźli się na niej także ostrowieccy adwokaci: Rafał Jabłoński (660 470 859- , Miriam Michalska (606 900 494), Ewa Radecka (608 352 054), Małgorzata Rozmus (600 271 589).(w nawiasach telefony kontaktowe do kancelarii)

Adwokaci ci zadeklarowali gotowość świadczenia doraźnej pomocy prawnej uczestnikom protestów społecznych, będących następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Pomoc prawna adresowana jest do osób, które mogą jej potrzebować w związku z tymi wydarzeniami, do każdego kto w imię manifestowania swoich poglądów może ponosić konsekwencje prawne.

Wyrażam przy tym nadzieję, że protesty będą przebiegały pokojowo, bez jakichkolwiek aktów agresji i z poszanowaniem poglądów i wartości bliskich osobom, mającym inne przekonania –  dodaje adwokat  Jerzy Zięba Dziekan, ORA w Kielcach.

Polecamy również