Miasto bardzo dobrze przygotowane do drugiego etapu odmrażania gospodarki

IMG_3534

Ostrowiec Świętokrzyski jest bardzo dobrze przygotowany do drugiego etapu odmrażania gospodarki. Gminne przedszkola oraz placówki kultury zachowają pełny reżim sanitarny.

-Nasze miasto przygotowuje się do zaleceń Sanepidu, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji w sprawie ponownego otwarcia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Jesteśmy już po rozmowach z dyrektorami tych placówek. Decyzja jest taka, że 6 maja nasze placówki zostaną otwarte w godzinach od 6 do 16. Chciałbym jednak zaapelować do rodziców, o to, że jeżeli mają z kim pozostawić swoje pociechy to proponujemy, żeby dzieci pozostały w domach. Dla rodziców, którzy muszą wrócić do pracy przedszkola dla ich dzieci będą przygotowane. Chciałbym poinformować, że dyrektorzy przedszkoli konsultują z rodzicami to ilu z nich pośle swoje dzieci do przedszkola. W jednym z przedszkoli, do którego w normalnych warunkach uczęszcza 200 przedszkolaków, od 6 maja rodzice zaledwie 26 dzieci decyduje się posłać je do tej placówki. To świadczy o rozsądku. Pragnę zapewnić, że wszelkie środki ostrożności będą bardzo ściele przestrzegane. Place zabaw będą odkażane dwa razy dziennie. Wszelkie środki czystości będą na bieżąco dostarczane Konsultowaliśmy się z osobami, które prowadzą prywatne żłobki i przedszkola w naszym mieście. Mówimy wspólnym językiem, że 6 maja placówki zostaną otwarte od godziny 6. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność  grup przedszkolnych. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem covid-19. W przedszkolach zostaną opracowane przez dyrektorów procedury bezpieczeństwa na terenie prowadzonych przez nich instytucji. W placówkach, które w czasie zamknięcia zostały dokładnie zdezynfekowane, wprowadzone będą dodatkowe środki bezpieczeństwa. Rodzice będą doprowadzać dzieci do drzwi przedszkola, gdzie odbiorą je pracownicy. W salach przebywać będzie do 10 dzieci. Maluchy w trakcie zajęć nie muszą nosić maseczek, natomiast personel, chociaż nie ma takiego zarządzenia, będzie miał na sobie maseczki, rękawiczki, a nawet przyłbice.

Mamy zamiar także otworzyć Biuro Wystaw Artystycznych, Miejskie Centrum Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. W tym przypadku także będą obowiązywać inne procedury niż w normalnych warunkach. MCK bez imprez plenerowych. Będzie tam się odbywać praca twórcza. Miejska Biblioteka Publiczna będzie wypożyczać książki, bez korzystania z czytelni. Nadal pozostanie zamknięty basen, stadion i hala sportowa 122 pracowników MOSiR-u wykonuje prace porządkowo- remontowe. W czwartek 30 kwietnia pracownicy Zakładu Usług Miejskich roznoszą ostatnią partię maseczek.

Komunikat Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego, w temacie procesu odmrażania kolejnych sektorów życia publicznego w mieście, zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli rządu na wczorajszej konferencji prasowej.

Od 6 maja 2020 r. zostaną otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz żłobki.

Minister Edukacji Narodowej i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydali zalecenia /wytyczne do stosowania na terenie placówek, które będą respektowane przez pracowników placówek.

Wytyczne dla rodziców będą dostępne na stronie internetowej UM w zakładce: edukacja – komunikaty.

Placówki prowadzone przez gminę (8 przedszkoli) i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozpoczną pracę w normalnych godzinach (np. przedszkola od 6.00 do 16.00).

Wszystkie placówki nieprowadzone przez gminę również deklarują gotowość do pracy.

Zakres, szczegóły organizacyjne, potrzeby są ustalane przez dyrektorów, wychowawców
z rodzicami (np. w PP 19 na 200 dzieci tylko 26 zadeklarowało chęć powrotu do placówki).

Ze względu na sytuacje epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność dzieci
w grupie przedszkolnej.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem covid-19.

W przedszkolach zostaną opracowane przez dyrektorów procedury bezpieczeństwa na terenie placówki.

W przypadku pytań, wyjaśnienia wątpliwości prosimy kontaktować się przede wszystkim z placówkami lub WESS UM

Polecamy również