PSP1 – zakończenie roku szkolnego inne niż wszystkie

PSPp1 ok

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 wyglądało inaczej niż zwykle. Nie odbył się uroczysty apel, zabrakło też oficjalnego wręczania świadectw i nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i sporcie oraz części artystycznej. Wychowankowie odbierali cenzurki indywidualnie o ustalonej przez dyrekcję szkoły dla każdej klasy godzinie. Skromny ceremoniał pożegnania się z uczniami na czas wakacji przebiegał zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami Ministra Zdrowia. Miłym akcentem w tym dniu były odwiedziny Posła na Sejm RP i przyjaciela placówki, Pana Andrzeja Kryja, który osobiście wręczył nagrodę książkową Katarzynie Szali, uczennicy klasy 7a, wyróżnionej tytułem Ucznia Roku. Nietypowy rok szkolny za nami. Wszyscy z nadzieją patrzymy w przyszłośp1 p2 p3 p4 p5 p6ć, wierząc, że we wrześniu znów spotkamy się w murach „Jedynki”.

Polecamy również