Sprzęt dla szpitala za ponad milion

sprzeta dla szpitala

Dwie myjnie przelotowe, myjnia ultradźwiękowa do centralnej sterylizacji, aparat OCT z modułem angio-OCT do specjalistycznych zabiegów operacyjnych na gałce ocznej,  a także lasery, artroskop do Oddziału Chirurgii Urazowo –Ortopedycznej, moduł hemodynamiczny do pomiaru ruchu serca dla pacjentów  w ciężkich stanach na OIOM –e – te najnowszej generacji urządzenia już zostaną zakupione i wzbogacą ostrowiecki szpital, służąc pacjentom.

Jak poinformowała na konferencji Starosta Marzena Dębniak, powiat ostrowiecki  złożył wniosek, który z tzw. rezerwy budżetu państwa otrzymał milion złotych na realizację.

Otrzymanie tych pieniędzy nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie i inicjatywa posła Andrzeja Kryja, za co bardzo dziękuję. Dziękuje także za pomoc wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi , to przykład współpracy, która dobrze się układa. Szpital jest naszym wspólnym dobrem, współpracujemy ze sobą, gdyż łączy nas wspólny cel – utrzymanie i rozwój tego szpitala. Tu nie ma barw politycznych –tu żyjemy, tu działamy i tu mieszkamy. Chcemy, aby pacjenci ostrowieckiego szpitala otrzymywali świadczenia medyczne na najwyższym poziomie. Mamy  wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, a za chwilę sprzęt najwyższej jakości, który umożliwi wykonywanie specjalistycznych zabiegów na Oddziale Okulistyki. Mamy także szereg planów co do kolejnych działań i mam nadzieję, że dzięki dalszemu wsparciu uda się nam je zrealizować w najbliższym czasie –mówiła Starosta Marzena Dębniak.

Obecny na konferencji poseł Andrzej Kryj, zapewniał o swojej otwartości dotyczącej wspierania ostrowieckiej lecznicy. Jak mówił, szpital jest naszym wspólnym dobrem, a najnowszej generacji sprzęt wzbogaci ofertę placówki.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom Centralna Sterylizacja będzie pełnoprofilowa  na miarę XXI wieku, a Oddział Okulistyki będzie wykonywał specjalistyczne operacje na gałce ocznej, co umożliwi także ubieganie się o akredytację na szkolenie  młodych lekarzy rezydentów.

Od dłuższego czasu borykaliśmy się z problemami niedoinwestowania naszej Centralnej Sterylizacji. Nowy sprzęt rozwiąże te problemy. Duże nadzieje wiążemy z Oddziałem Okulistyki, w tym uruchomieniem poradni okulistycznej. Aparat OTC z modułem angio –OCT umożliwi wykonywanie specjalistycznych zabiegów. Artroskop będzie służył do operacji kolan, których szpital wykonuje dużo. Obecnie korzystamy z wypożyczonego urządzenia, teraz będziemy mieć swój. Kolejne urządzenie moduł hemodynamiczny pomiaru ruchu serca pomoże w diagnostyce pacjentów Intensywnej Opieki Medycznej. Jest to bardzo ważne wsparcie, gdyż szpital jest otwarty dla wszystkich i wszystkim potrzebny –mówił dyrektor szpitala Andrzej Gruza.

W najbliższych dniach ruszą procedury przetargowe. Nowy sprzęt trafi do szpitala na przełomie najbliższych dwóch miesięcy.

 

Polecamy również