Programy przeciwko alkoholizmowi i narkomani

DSC07289

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 –2023. W pierwszym przypadku 21 radnych czyli wszyscy uczestniczący w sesji byli za przyjęciem programu. W drugim jedna radna wstrzymała się od głosu. Programy skoncentrowane są na profilaktyce oraz na zapewnieniu spotkań ze specjalistami dla osób uzależnionych. Radni zwrócili uwagę także na konieczność kształcenia kadr specjalistów, którzy będą pracować z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.

Fot. Archiwum.

Polecamy również