Wykład o Islamie

Dzisiaj o godz. 17.30 w WSBiP ul. Akademicka 12 w ramach spotkań z Kulturami Świata została przedstawiona historia niezwykłej pielgrzymki do Mekki opowiedział ją dr. Marcin Gajec – pochodzący z Ostrowca orientalista i historyk, pracownik naukowy Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautor przewodnika „Mekka”, wydanego z cyklu Miejsca Święte. Jedna ze słuchaczek starsza pani kręcąc i wiercąc po 15 minutach nie wytrzymała i zapytała pana doktora czy jest muzułmaninem? Usłyszawszy odpowiedź że nie jest opuściła wykład. Spotkania przybliżające kulturę i historię innych narodów organizowane są cyklicznie przez Instytut Kultur i Języków ostrowieckiej uczelni od października ubiegłego roku.

Islam to druga jeśli chodzi o liczbę wyznawców religia na świecie- mówi doktor Marcin Gajec – opiera się na pięciu filarach:

1.Wyznanie wiary (szahada) – Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem. Dla szyitów często również: Ali jest przyjacielem Boga (co część sunnitów uważa za bałwochwalstwo).2. Modlitwa (salat) – odprawiana pięć razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki.3. Jałmużna (zakat) – określoną część swych dochodów muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.4. Post (saum) – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca.5. Pielgrzymka do Mekki ( hadżdż) – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna.

Ostatnim filarem wiary i jedną z najpiękniejszych instytucji islamu jest Hadżdż, czyli pielgrzymka do Mekki. Odbycie Hadż jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki. Przynajmniej raz w swoim życiu, muzułmanin lub muzułmanka powinni odwiedzić Święte Miasto, jeśli ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego na to zezwala.

Obecni mieli również możliwość zadawania pytań i dyskusji związanej religią islamu, jej radykalizacji zwłaszcza po 2001 roku, sytuacji kobiet w świecie arabskim, stosunku islamistów do chrześcijan, osiągnięć Arabów w różnych dziedzinach nauki jak chemia, matematyka czy medycyna. Naukowiec z UJ podkreślił, że moglibyśmy się uczyć od wyznawców islamu m.in. minimalizmu konsumpcyjnego i przywiązania do rodziny. „Hadżdż. Pielgrzymka do Mekki” była ostatnim w tym roku akademickim spotkaniem poświęconym różnym krajom i kulturom. Cykl będzie kontynuowany po przerwie wakacyjnej- zapowiedział Paweł Kaptur z Instytutu Kultur i Języków WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
MM

Polecamy również