W 79 rocznicę powstania AK- Felieton Karola Wójcika

Rocznica AK

14 lutego 1942 roku przekształcono Związek Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Stosowny rozkaz wydał Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski. Decyzja ta była niezwykle potrzebna, gdyż należało scalić polskie organizacje konspiracyjne oraz podporządkować je polskiemu rządowi w Londynie. W konsekwencji powstała największa i najlepiej zorganizowana armia podziemna na świecie. Czy chodziło jednak tylko i wyłącznie o zmiany organizacyjne i nazewnictwo?

Sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana. Po pierwsze był to akt polityczny. Chciano pokazać, że Polacy biorą udział w walkach z Niemcami w ramach koalicji antyhitlerowskiej. Po drugie chodziło o zbudowanie lepszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w stosunkach z Sowietami, z którymi znaleźliśmy się teraz w jednym obozie sojuszniczym. Po trzecie mamy aspekt symboliczny, pokazujący, że Polskie Siły Zbrojne składają się z trzech części: Armii Krajowej, Armii Polskiej na Zachodzie i Armii Polskiej w ZSRS i podejmują walkę na różnych frontach.

Armia Krajowa była wyjątkowa ze względu na swój ogólnonarodowy i ponadpartyjny charakter. Wśród głównych zadań była walka o odzyskanie niepodległości, ochrona ludności cywilnej przed działaniami okupantów czy działalność propagandowa i informacyjna.

Jeszcze jedna kwestia. Dlaczego w nowej nazwie użyto słowa „Armia”? Zdaje się, że chodziło o podkreślenie walki i bojowości podziemia. Zresztą sami Akowcy czuli się bardziej żołnierzami niż członkami organizacji konspiracyjnej.

Cześć i chwała Bohaterom !

Radny Rady Miasta

Karol Wójcik

Polecamy również