CKU DZIĘKUJE

cku dziekuj

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim serdecznie dziękuje państwu Dziobom za współpracę podczas realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie rolnik, w tym za stworzenie komfortowych i profesjonalnych warunków do odbycia egzaminu zewnętrznego w gospodarstwie rolnym.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik zainicjowaliśmy w 2018 r., od tamtej pory cieszy się dużym zainteresowaniem i udało nam się zrealizować kilka jego edycji. Aby sprostać ministerialnym wytycznym, musieliśmy ściśle współpracować z rolnikami uprawiającymi rolę oraz prowadzącymi hodowlę zwierząt, posiadającymi nowoczesne maszyny rolnicze. Wszyscy, do których kierowaliśmy prośbę o współpracę, okazywali nam wiele życzliwości, bezpłatnie wspierając nasz proces kształcenia. CKU jest placówką otwartą i przyjazną wszystkim, ale także otrzymuje wiele wsparcia od bezinteresownych i dobrych ludzi, za co serdecznie dziękujemy – mówi Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor CKU.

Zapraszamy zatem kolejnych chętnych do nauki w tym zawodzie.

Polecamy również