Minuta ciszy na sesji rady powiatu

1

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, radni głosowali nad zmianami w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej. Jednogłośnie podjęli również uchwałę dotyczącą zwiększenia środków na zadania z zakresu dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym. Zadanie to jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które odpowiadając na zapotrzebowanie i duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych tymi środkami, przygotowało i przedłożyło pod obrady radnych uchwałę w tej sprawie.

Radni podczas sesji uczcili także minutą ciszy, zmarłego 4 października3 2 4 5 Zbigniewa Pacelta, wybitnej postaci polskiego sportu, olimpijczyka, Posła na Sejm RP V,VI i VII kadencji, Honorowego Obywatela Ostrowca Świętokrzyskiego.

Polecamy również