Koniec pracy- Czas na odpoczynek

eczolo

Starosta, Marzena Dębniak, wicestarosta, Andrzej Jabłoński, sekretarz, Łukasz Witkowski, naczelnik Wydziału Komunikacji, Karolina Petrykowska uroczyście pożegnali wieloletnich pracowników, którzy  zakończyli pracę w Starostwie Powiatowym i przeszli na zasłużoną emeryturę.1 2 3 4

Pani Teresa Sałkowska pracowała  ponad 16 lat w Starostwie, ostatnio w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, natomiast Pani Marzena Soja od 22 lat związana była z Wydziałem Komunikacji.

Z kolei Pan Andrzej Kaptur, kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarzadzania Kryzysowego przepracował w Starostwie ponad 22 lata. Jest pracownikiem  najdłużej zajmującym się zrządzaniem kryzysowym i obronnością w naszym województwie. Łączny bowiem staż pracy Pana Andrzeja Kaptura to 51 lat.

Zarówno Starosta M. Dębniak jak i wicestarosta oraz naczelnicy wyrazili wdzięczność za lata współpracy. Nie zabrakło kwiatów, upominków, życzeń zdrowia i realizacji pasji na czas zawodowego odpoczynku.

Polecamy również