GROUND & AIR CONTROL /// PAULINA PTASZYŃSKA, BARTOSZ POSACKI

2

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
Justyna Łada3 4

Zapraszają na wernisaż wystawy

GROUND & AIR CONTROL /// PAULINA PTASZYŃSKA, BARTOSZ POSACKI

28 stycznia 2022, g. 18.00

Oprowadzanie autorskie po wystawie 29 stycznia, godz. 11.00

Ground & air control to projekt łączący dwie wystawy indywidualne, artystki i artysty związanych z Opolem, Pauliny Ptaszyńskiej i Bartosza Posackiego, w różny sposób eksplorujących tematy związane z wzajemnym wpływem na siebie świata i jednostki. To także prowadzona synchronicznie opowieść o czasie i zmianie, o tym co trwałe i ulotne. Projekt w najszerszym ujęciu lokuje się w obszarze granicznym na styku sztuki i nauki, jest refleksją nad wzajemnym oddziaływaniem ludzi z fizyką i chemią atmosfery, z materią nieożywioną i biosferą. Zjawiska z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii występują tu jako inspiracje i fascynacje artystyczne, a oglądane z tej perspektywy mogą być przyczynkiem do szerszego ale równocześnie czulszego spojrzenia na otaczający świat.

Więcej na temat wystawy: GROUND & AIR CONTROL /// PAULINA PTASZYŃSKA, BARTOSZ POSACKI – BWA Ostrowiec Świętokrzyski

Polecamy również