ANKIETA DOT. PROGRAMU ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA LATA 2023-2050

ankieta foto

Szanowni Państwo!

Kierujemy do Państwa – mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic – ankietę przeprowadzaną w ramach badania opinii na temat aktualnej sytuacji mieszkaniowej  w mieście, Państwa sytuacji mieszkaniowej, planów dotyczących zmian w tym zakresie, jak również pożądanych działań samorządu w obszarze rozwoju mieszkalnictwa.

Badanie to prowadzane jest w związku z podjętymi przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski działaniami zmierzającymi do opracowania Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na lata 2023-2050.

Program ten zawierał będzie szczegółową diagnozę sytuacji mieszkaniowej różnych grup społecznych, a także analizę rynku nieruchomości oraz zasobu mieszkaniowego gminy.  Określał będzie działania w kierunku m.in. poprawy stanu technicznego i jakości budynków oraz lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, ograniczenia barier architektonicznych, tworzenia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla wszystkich grup społecznych, identyfikacji największych problemów i wyzwań stojących przed miastem w ramach polityki mieszkaniowej, możliwości przyjęcia dobrych praktyk oraz określenia możliwości finansowania podjętych działań.

Dostrzegając problemy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta zachęcamy Państwa do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu wieloletniego dokumentu o charakterze strategicznym, służącego poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym naszej gminy.

Opracowanie Programu realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz
z budżetu państwa.

Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

https://forms.gle/PUkuv44vWDWhDLrv9

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

 

Polecamy również