Bezpieczne ferie ze strażakami w Ostrowcu Św.

3 lutego 2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyło się bardzo przyjemne i owocne spotkanie z młodymi adeptami szkółki piłkarskiej „KADET”. Spotkanie miało związek z prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną akcją „Bezpieczne ferie ze strażakami”. Z uwagi na trwające ferie zimowe strażacy z KP PSP w Ostrowcu Św. przybyłym gościom przybliżyli wykonywanie zawodu strażaka oraz przede wszystkim omówione zostały zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi były:
– wchodzenie na zamarznięte akweny wodne
– zjeżdżanie na  nartach i sankach w pobliżu dróg
– wychłodzenie
– praca strażaka
-udzielanie pomocy innym osobom w potrzebie tj. przypomnienie tel. alarmowych
Warto podkreślić, iż ww. grupa chłopców bardzo aktywnie uczestniczyła w pogadance ze strażakami, co nas bardzo cieszy. Życzymy im spokojnych i przyjemnych ferii zimowych oraz sukcesów sportowych.
Opracowanie: st. kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcie: mł. asp. Krystian Kasprzycki, KP PSP Ostrowiec Św.

Polecamy również