Czas na rozkwit Krzemionek i Pałacu

umowa krzemiknki

W obecności Wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Andrzeja Jabłońskiego doszło do podpisania umowy między Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św., które reprezentowała p.o. dyrektora Beata Kobiałka, a wykonawcą firmą Darko, reprezentowaną przez właściciela  Dariusza Żaka. Dotyczy ona zwiększenia dostępności muzeum dla zwiedzających, poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Jest to istotna wiadomość, gdyż zbiega się z wpisaniem Krzemionek na listę UNESCO. Podczas podpisania umowy obecni byli także: poseł Andrzej Kryj, archeolog muzeum Kamil Kaptur oraz przedstawiciel inżyniera projektu Krystyna Wiorek.

Dziś podpisana umowa z wykonawcą jest zwieńczeniem naszych wysiłków. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku muzeum podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Ze względu, że wcześniej nie zrealizowano wszystkich postanowień wynikających z umowy musieliśmy podjąć zdecydowane krokipowiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Najważniejszą trudnością było przeprowadzenie skutecznego postępowania, w celu wyłonienia wykonawcy. Wzrost cen na rynku budowlanym zmusił nowy Zarząd Powiatu do poszukiwania środków, aby zapełnić lukę finansową.

Udało nam się pokonać zaistniałe trudności. Powiat Ostrowiecki dołoży z własnego budżetu dodatkowo do realizowanego zadania 3,5 mln zł, co z wcześniej wymaganym wkładem finansowym samorządu wyniesie ok. 5 mln zł.- wyjaśnił wicestarosta.

Wykonanie remontów w Krzemionkach i pałacu Wielopolskich w Częstocicach wyniesie ok. 11 mln zł. Ponadto w ramach projektu zabezpieczona została kwota 2,5 mln zł. na rzecz wystawy stałej.

Kwestie finansowe to nie jedyne trudności jakie musiał przezwyciężyć nowy Zarząd Powiatu. Ważną sprawą było uzyskanie zmiany terminu zakończenia inwestycji, którą po negocjacjach z ministerstwem udało się uzyskać

Wynegocjowaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmianę terminu do 30 czerwca 2020 roku. Do tego czasu uda się wykonać inwestycje, które pozwolą naszym obiektom muzealnym wznieść  się na wyższy poziom. W tym miejscu za pomoc dziękuję posłowi Andrzejowi Kryjowi, który wspierał nas w tych staraniachpowiedział wicestarosta.

Warto podkreślić, że kierownictwo Powiatu Ostrowieckiego będzie podejmowało starania w ministerstwie w celu odzyskania dopłaconej do zadania kwoty.

Wyrażam słowa uznania dla władz powiatu ostrowieckiego, dla Pani Starosty Dębniak, dla Zarządu, że nie boją się podejmować ważnych i odważnych decyzji. Doceniając wagę Krzemionek, Starostwo podjęło decyzję odważną, aby zabezpieczyć środki, dzięki temu można podpisać umowę. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. Mam nadzieję, że ministerstwo będzie przychylne dla muzeum, a wpis na listę UNESCO ułatwi rozmowy w sprawach finansowychpowiedział poseł Andrzej Kryj.

Polecamy również