CKU ZAPRASZA NOWYCH SŁUCHACZY

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja na nowy semestr do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w ostrowieckim Centrum Kształcenia Ustawicznego.

– Chcemy uruchomić nowe oddziały szkół policealnych w zawodach podolog, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i opiekunka dziecięca, zaś jeśli chodzi o kwalifikacyjne kursy zawodowe – to zapraszamy do wyboru kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: florysta, technik architektury krajobrazu, rolnik, cukiernik, kucharz, informatyk, krawiec, fryzjer, a także nowym – technik żywienia i usług gastronomicznych – mówi dr Aneta Pierścińska-Maruszewska, dyrektor CKU.

Wnioski na kkz lub SP wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej (w przypadku szkoły policealnej) należy dostarczyć – w przypadku kkz w każdym czasie, w przypadku szkoły policealnej od 15 maja 2023 r. do sekretariatu CKU (ul. Sandomierska 26A).

– W naszym CKU kształcimy bezpłatnie, z pasją, oferując także wiele dodatkowych działań poszerzających horyzonty myślowe. Nasi słuchacze spotykają się ze specjalistami różnych profesji, nie tylko w zakresie nauczanej kwalifikacji, co ma ułatwić im poruszanie się wśród różnego rodzaju spraw urzędowych, medycznych i nie tylko. Otaczamy naszych słuchaczy także wsparciem psychologicznym – dodaje dyrektor A. Pierścińska-M.

Polecamy również