W Powiatowym Urzędzie Pracy samorządowcy rozmawiali o współpracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się coroczne spotkanie z włodarzami i przedstawicielami gmin powiatu ostrowieckiego, które otworzyli wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz dyrektor urzędu pracy Małgorzata Stafijowska.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań PUP w zakresie współpracy z gminami w 2022 roku, z uwzględnieniem efektywności w ramach zawartych umów m.in. o pracę interwencyjne oraz roboty publiczne. Przedstawiono również kryteria podziału środków na 2023 rok.

Dyrektor podziękowała przybyłym za owocną współpracę w 2022 roku oraz zachęciła do współpracy w bieżącym roku.

Miłym akcentem podczas spotkania były gratulacje, jakie otrzymała dyrektor Małgorzata Stafijowska w związku odznaczeniem Primus in Agendo oraz wyborem na przewodniczącą Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Polecamy również