Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej?

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Niezwykle istotne są zagadnienia związane z szeroko pojętymi finansami, takie jak forma prawna działalności gospodarczej czy sposób opodatkowania. Co więcej, niemal każda firma potrzebuje źródła finansowania. W tym miejscu warto zastanowić się nad wszelkiego rodzaju dofinansowaniami, z jakich można skorzystać podczas zakładania przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne jako sposób pozyskania kapitału

Źródło finansowania przedsiębiorstwa to niezwykle istotny aspekt pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiednia wysokość środków pieniężnych pozwala m.in. wyposażyć przedsiębiorcę w niezbędne akcesoria, czy pomóc mu w szeroko pojętej ekspansji. W wielu przypadkach kapitał początkowy pochodzi z własnych środków pieniężnych. Warto mieć na uwadze to, że nie jest to jedyna opcje na dokapitalizowanie firmy. Pośród alternatyw znajdują się również wszelkiego rodzaju dotacje, w tym dotacje unijne. Takie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest formą wsparcia, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy na terenie całej Unii Europejskiej – w tym w Polsce.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji cieszy się niezwykłym zainteresowaniem. Ze względu na zróżnicowane możliwości, można wymienić m.in. bezzwrotne wsparcie finansowe czy też kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach. Z kolei wśród osób, które mogą skorzystać z takich opcji wymienia się najczęściej osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne, w szczególności kobiety, które ukończyły 30. rok życia. Jeśli chodzi o sam proces ubiegania się o takie wsparcie należy zauważyć, że pośrednictwo z rozdysponowywaniu środków sprawują Powiatowe lub Wojewódzkie Urzędy Pracy. I to właśnie tam składa się najczęściej stosowne wnioski. Niemniej wiele zależy od konkretnego wariantu, dlatego też warto uprzednio zapoznać się z możliwymi rozwiązaniami. Więcej informacji na temat unijnych dotacji można znaleźć odwiedzając stronę Poradnik Przedsiębiorcy.

Z jakich dotacji można skorzystać?

W momencie, gdy przyszły przedsiębiorca chce skorzystać z dotacji unijnych, powinien wziąć pod uwagę to, że nie każdy rodzaj działalności będzie wpisywał się w określone wymagania. Co więcej, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest też często podzielone nie tylko w zależności od profilu danej osoby, ale też od regionu. Oznacza to, że opcje dostępne w województwie podkarpackim niekonieczne muszą pokrywać się np. z tymi dostępnymi w województwie śląskim. W związku z tym, przed przystąpieniem do konkretnych działań, warto zapoznać się z aktualnymi listami i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy planowany charakter działalności gospodarczej wpisuje się w konkretne wytyczne.

Sam proces ubiegania się o dotacje sprowadza się do wypełnienia stosownego formularza i przekazania go odpowiedniej instytucji, która dokonuje oceny wniosku. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to drugim krokiem jest najczęściej sporządzenie biznesplanu, który stanowi jeden z kluczowych etapów podczas podejmowania finalnej decyzji o udzieleniu dofinansowania.

Jaka może być wysokość dotacji unijnych?

Plany dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej powinny być transparentne. Wspomniany wcześniej biznesplan jest jednym z czynników, który pozwala zidentyfikować szanse czy zagrożenia rynkowe. Co więcej, wspomniana transparentność jest niezwykle ważna w odniesieniu do finansowania. W związku z tym, decydując się na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, warto mieć na uwadze kwoty, jakie można uzyskać, korzystając z unijnych możliwości. Wysokość środków zależy w dużej mierze od profilu działalności, jednak zakłada się, że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych kwota dofinansowania może wynieść nawet do 40 tys. zł. Alternatywą jest uzyskanie tzw. wsparcia pomostowego, czyli otrzymywanie regularnych, comiesięcznych wpływów w określonej wysokości.

– Materiał partnera

Polecamy również