Coraz więcej ścieżek rowerowych- Umowa podpisana

1Uczestnicy rowerowych wycieczek niedługo będą mogli cieszyć się z nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego została podpisana umowa na realizację tej inwestycji.  

Ze strony powiatu podpisy złożyli starosta, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz skarbnik powiatu, Julita Szewczyk. W imieniu wyłonionej w trakcie procedury przetargowej firmy TRAKT, umowę podpisali prezes Andrzej Gierada oraz prokurent, Edyta Nieścioruk.

Obecni byli także przedstawiciele samorządów, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Dominik Smoliński i wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn wraz z sekretarzem gminy Małgorzatą Sobieraj. Ponadto przybyli, przedstawiciel BGK, Robert Książka oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek.

Zadanie obejmować będzie wykonanie ścieżki rowerowej, dwukierunkowej od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Nowej Dębowej Woli. Po drugiej stronie ścieżki, od ulicy Malinowej zostanie wybudowany chodnik dla pieszych, który będzie stanowił kontynuację istniejącego ciągu. Odcinek ten wraz z zatoką autobusową zostanie oświetlony. Wykonane zostaną także przejścia dla pieszych, nakładka bitumiczna na jezdni, a także przebudowane zostaną kolidujące przyłącza wodociągowe z budową odwodnienia oraz przebudową zjazdów na posesje.

Podpisujemy dzisiaj umowę na długo wyczekiwaną inwestycję, o którą apelowali również radni

powiatowi, Pan Robert Rogala i Pani Agnieszka Rogalińska, bo tak naprawdę o ścieżce na Nową Dębową Wolę mówi się od lat. Wreszcie doczeka się finalizacji w tym roku. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję Pana wiceprezydenta Dominika Smolińskiego i Pana wójta gminy Bodzechów, Jerzego Murzyna, ponieważ ta inwestycja przebiega przez te dwie gminy i jesteśmy w trakcie rozmów o ewentualnej partycypacji. Jest to bardzo urokliwy teren, w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Niedawno otworzyliśmy odcinek drogi przez Nową Dębową Wolę, gdzie również jest ścieżka rowerowa. W połączeniu z tym odcinkiem, który budujemy teraz stanowić będzie ładny i bezpieczny ciąg komunikacyjny – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Jak zaznaczył wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, końcowy odcinek tej drogi to już piękna miejscowość w gminie Bodzechów i odkąd ja pamiętam, to zawsze były od mieszkańców postulaty, wnioski, że droga ta jest niebezpieczna i aby to zmienić. Szczęśliwie finalizuje się już to zadanie i bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten odcinek powstanie, mówił J. Murzyn.  

Koszt wykonania ponad trzy kilometrowej inwestycji wyniesie prawie 7 300 000,00 zł, z czego 4 750 000,00 zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota w wysokości ponad 2,5 mln, stanowiąca wkład własny zostanie pokryta przez powiat ostrowiecki z ewentualną partycypacją gmin Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów.

Polecamy również