Kolejne autobusy elektryczne w 2024 roku

Samorząd miejski podpisał umowę z firmą Busnex Poland sp. z o.o. na dostawę 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 9 punktów  ładowania zajezdniowego.

Tym samym, w przyszłości komunikację publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim zasili 9 elektrycznych autobusów Yutong E9. Ten blisko 9-metrowy autobus może pokonać na jednym ładowaniu ponad 350 kilometrów, jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej mobilności, a także posiada wydajny system klimatyzacji. Pojazdy, które zakupił Ostrowiec Świętokrzyski, będą wyposażone również w tablice LED i LCD informacji pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego oraz ładowarki USB.

Przedmiotem umowy jest także dostawa, montaż i uruchomienie 9 punktów ładowania. Obejmuje to 6 punktów ładowania tj. 3 sztuki stacjonarnych elektrycznych podwójnych ładowarek,  każda o mocy min. 2×40 kW,  zlokalizowanych na terenie nowej bazy transportowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o i 3 punkty ładowania tj. 3 sztuki stacjonarnych elektrycznych ładowarek szybkiego ładowania, każda o mocy min. 150 kW.  Dwie  ładowarki szybkiego ładowania zlokalizowane będą w nowej bazie transportowej MZK oraz jedna na pętli autobusowej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej.

Zamówienie poza tym obejmuje przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdów, udzielenie Zamawiającemu autoryzacji ASO w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, napraw i obsługi gwarancyjnej zakupionych pojazdów oraz dostawę wyposażenia warsztatu w zestaw narzędzi i urządzeń specjalistycznych, umożliwiających uzyskanie autoryzacji ASO producenta na potrzeby MZK.

Termin realizacji umowy mija w marcu 2024 roku.

Przypomnijmy, że Krajowa Izba Odwoławcza w odpowiedzi na odwołanie dotyczące wyboru oferty firmy Busnex Poland wniesione przez konkurencyjną firmę oddaliła wspomniane odwołanie, potwierdzając tym samym słuszność decyzji  wyboru oferty firmy Busnex Poland, dokonanego przez samorząd miejski.

Zadanie „Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 9 punktów  ładowania zajezdniowego” dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – w ramach zadania „Ekologiczny transport miejski – IV etap.”

Tekst i foto. UM Ostrowiecautobus2

Polecamy również