W Liceum Ogólnokształcącym nr II powstanie wirtualna strzelnica

W Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza, które obchodzi 110-lecie istnienia, powstanie wirtualna strzelnica. Powiat ostrowiecki pozyskał na ten cel środki w wysokości 200 000,00 złotych. Wartość całego zadania to 253 164,56 złotych, zaś wkład własny powiatu to 53 164,56 złotych. Strzelnica zostanie wykonana w pomieszczeniu piwnic. Zaprojektowany obiekt jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, na bazie systemów wojskowych.

W LO nr II realizowany jest program „Cyber.mil z klasą”, którego celem jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Stąd strzelnica przeznaczona będzie do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, wykrycia, rozpoznania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i odległości, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i pogodowych oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Zakres prac obejmuje urządzenie pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia.

Ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie liceum, ale także uczniowie klasy Przygotowania Wojskowego, która zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, powstanie już od września w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Korzystamy z każdego programu edukacyjnego dającego szansę na uzyskanie dofinansowania, aby młodzież szkół powiatowych miała szeroki dostęp do nowoczesnych technologii i mogła rozwijać swoje umiejętności. Wirtualna strzelnica to bezpieczna możliwość doskonalenia wiedzy praktycznej

szczególnie w klasach z profilem obronności – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Tekst i Foto Powiat Ostrowiec

Polecamy również