Podsumowanie działań grupy „Speed”

Wczoraj kierowcy poruszający się drogami powiatu ostrowieckiego mieli okazję spotkać patrole ruchu drogowego działające w ramach grupy „Speed” z kilku komend z województwa świętokrzyskiego. Działania te będą cyklicznie kontynuowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz eliminowania z dróg kierujących, którzy lekceważąco podchodzą do obowiązujących przepisów.

Grupa „SPEED” została powołana, żeby dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci dysponujący nowoczesnymi radiowozami, studzą zapędy kierowców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. W działaniach przeprowadzonych wczoraj na terenie powiatu ostrowieckiego udział wzięło łącznie 16 policjantów ruchu drogowego z kilku komend z województwa świętokrzyskiego. Oprócz radiowozów, czy nowoczesnych urządzeń służących do pomiaru prędkości pojazdów, mundurowym w pracy pomagał również bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci pełnili służbę w różnych zakątkach powiatu. Można ich było spotkać na głównych ciągach komunikacyjnych, a także na bocznych drogach.

Mundurowi skontrolowali ponad 120 kierowców i ujawnili ponad 110 wykroczeń. Ponadto stróże prawa nałożyli na kierujących 84 mandaty karne za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Podczas działań, 3 kierujących straciło prawo jazdy, za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polecamy również